ZP.98.2018

Nr referencyjny: 
ZP.98.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-13 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie naprawy urządzenia Video Spectral Comparator VSC-4C.
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy Video Spectral Comparatora VSC-4C firmy Foster + Freeman (rok produkcji 2003) stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. W urządzeniu uszkodzeniu uległy:

1)       elementy oświetlające, w tym lampy UV i IR – nie działają zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi,

2)       układ optyczny - ostrość obrazu przy powiększeniach „ucieka” i takie nieostre zdjęcia są przenoszone do programu obsługującego,

3)       monitor - śnieżenie monitora,

4)       klawiatura - nie wszystkie przyciski działają zgodnie ze swoją funkcją

  1. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
  2. Miejsce realizacji – Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500
  3. Koszt dojazdu i koszty transportu do siedziby Zamawiającego - wliczony w cenę oferty.
  4. W przypadku konieczności przesłania urządzenia do naprawy do siedziby Wykonawcy koszt przesyłki (w obie strony), wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.
  5. Koszt wymienianych elementów oraz materiały niezbędne do wykonania naprawy wliczone w cenę oferty.
  6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę, w tym na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia raportu serwisowego zawierającego spis wykonanych czynności oraz ewentualnych zaleceń.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu wymienionych części lub materiałów po wymianie przez Wykonawcę.
  9. W celu przygotowania oferty istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym urządzenia w siedzibie  Zamawiającego, tj. w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, w godzinach pracy Laboratorium, w dni robocze w godzinach 700  do 1500.
Załączniki: 
04-07-2018
04-07-2018
Słownik CPV: