131.AG.2018

Nr referencyjny: 
131.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-08 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Montaż klimatyzatora TOSHIBA na budynku nr 3 Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 22/24
Opis przedmiotu zamówienia: 

Ofertę należy przesłać do dnia 8.06.2018 r. do godz. 12.00
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia: Montaż używanego klimatyzatora Toshiba 5 kW na budynku nr 3 Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 22/24. Montaż jednostki zewnętrznej 1,7 metra nad ziemią nad istniejącym klimatyzatorem. Długość linii freonowej do 15 mb, odprowadzenie skroplin grawitacyjne, zasilanie 30 mb.

Wymagane warunki serwisu i gwarancji: na wykonane prace montażowe 12 miesięcy gwarancji.
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty odtrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. 
Inne: Do wystawienia faktury upoważnia protokół uruchomienia podpisany przez pracownika KMP Kraków. 

Termin realizacji zamówienia: do 15-go czerwca 2018.

Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Miejska Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 22/24.

Kryteria badania, oceny i wyboru ofert: Najniższa cena za montaż.