153.AG.2018

Nr referencyjny: 
153.AG.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-13 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Demontaż uszkodzonego klimatyzatora LG montaż klimatyzatora typu Split o mocy 5kW w Krakowie przy ul. Radzikowskiego
Opis przedmiotu zamówienia: 

Ofertę należy przesłać do dnia 13.06.2018 r. do godz. 12.00
w sposób: e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia: Demontaż uszkodzonego klimatyzatora LG i montaż nowego klimatyzatora typu Split o mocy 5kW w Krakowie ul. Radzikowskiego.
Montaż jednostki zewnętrznej 3 metry nad ziemią. Długość linii freonowej do 5mb, odprowadzenie skroplin grawitacyjne. 

Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji: na wykonane prace montażowe 12 miesięcy gwarancji, 60 miesięcy gwarancji na klimatyzator.
2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Inne: Do wystawienia faktury upoważnia protokół uruchomienia podpisany przez pracownika KWP Kraków. 

Informacje dor. danych osobowych zawarte w załączonym zapytaniu. 

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 22.06.2018.

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków ul. Radzikowskiego.

Kryteria badania, oceny i wyboru ofert: najniższa cena za całe zlecenie. 

Załączniki: