30.AT.2018

Nr referencyjny: 
30.AT.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-16 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa dwóch fabrycznie nowych stacji do obsługi klimatyzacji pojazdów marki VIAKEN X520 do układów z czynnikiem R1234YF
Załączniki: 
09-07-2018
09-07-2018