ZP.24.2019

Nr referencyjny: 
ZP.24.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-09-11 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie usług kominiarskich w obiektach Policji garnizonu małopolskiego
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach (w lokalach i częściach wspólnych budynków) zajmowanych przez jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa małopolskiego, w zakresie:

1)       okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (według wymagań art. 62 ustawy Prawo budowlane), wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości w lokalach;

2)       czyszczenie (oczyszczanie) przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

  1. Do zakresu kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wchodzi także:

1)       wydawanie opinii dotyczących:

a)       ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych;

b)       szczelności przewodu kominowego ze wskazaniem miejsca nieszczelności;

c)       przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu, do którego winny być przełączone;

d)       potwierdzenia prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakład opinii bez względu na ilość podłączeń

2)       wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych i kratek wentylacyjnych.

  1. Przez czyszczenie (oczyszczanie) przewodu kominowego rozumie się oczyszczenie przewodu na całej długości użytkowej wraz z głowicami i nasadami oraz wybranie zanieczyszczeń i sadzy z wyczystki ich wyniesienie wraz z utylizacją.
  2. Terminy wykonywania czynności:

1)       czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące;

2)       czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy;

3)       czyszczenie przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku;

4)       kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – co najmniej raz w roku, w porze wiosennej, po wykonaniu czyszczenia

Zamawiający wymaga, aby pierwsze czyszczenie odbyły się w okresie wrzesień-październik 2019r.

Zamawiający wymaga, aby w obiekcie Kraków, ul. Konarskiego 43 kontrola stanu technicznego przewodów kominowych odbyła się co najmniej raz na 6 miesięcy, w tym jedna w porze wiosennej

 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 21 części (zadań):

1)       Świadczenie usług kominiarskich dla KWP Kraków;

2)       Świadczenie usług kominiarskich dla KMP Kraków;

3)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Bochnia;

4)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Brzesko;

5)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Chrzanów

6)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Dąbrowa Tarnowska

7)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Gorlice

8)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Kraków

9)       Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Limanowa

10)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Miechów

11)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Myślenice

12)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Nowy Sącz

13)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Nowy Targ

14)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Olkusz

15)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Oświęcim

16)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Proszowice

17)   Świadczenie usług kominiarskich dla KMP Tarnów

18)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Sucha Beskidzka

19)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Wadowice

20)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Wieliczka

21)   Świadczenie usług kominiarskich dla KPP Zakopane

Załączniki: 
03-09-2019
03-09-2019
03-09-2019
11-09-2019
27-09-2019
09-10-2019
Słownik CPV: