ZP.33.2017

Nr referencyjny: 
ZP.33.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-07-14 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, siłowni telekomunikacyjnych, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów sieci OST 112
Załączniki: 
06-07-2017
06-07-2017
07-07-2017
12-07-2017
14-07-2017
27-07-2017
Słownik CPV: