ZP.80.2018

Nr referencyjny: 
ZP.80.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-24 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 37 osób, w okresie od daty zawarcia umowy  do 28 czerwca 2018 r.
  2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi żywienia musi się znajdować w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zakwaterowania tj. ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia.
Słownik CPV: