ZP.94.2019

Nr referencyjny: 
ZP.94.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-09-06 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa w systemie ciągłym oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego w sezonie grzewczym 2019/2020
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego (typ lekki) do kotłowni jednostek Policji województwa małopolskiego na sezon grzewczy 2019-2020, do łącznej ilości 59 900 litrów.
  2. Jednostki objęte zamówieniem wraz z miejscami poszczególnych dostaw oraz łączną liczbą litrów:

L.p.

Jednostka

Adres dostawy

Liczba litrów

1

Komenda Powiatowa Policji Gorlice

miejsce dostawy: PP Uście Gorlickie

38-315 Uście Gorlickie 160

3 000

2

Komenda Powiatowa Policji Nowy Targ

 miejsce dostawy: Czarny Dunajec

34-470 Kamienic Dolny 54

6 000

3

Komenda Powiatowa Policji Sucha Beskidzka

miejsce dostawy KP Maków Podhalański

34-220 Maków Podhalański, ul. Kolejowa 8

4 700

4

Komenda Powiatowa Policji  Sucha Beskidzka miejsce dostawy:  KP Jordanów

34-240 Jordanów, Rynek 10

5 200

5

Komenda Miejska Policji Nowy Sącz

miejsce dostawy: KP Piwniczna

33-350 Piwniczna, ul. Nadbrzeżna 29

13 000

6

Komenda Powiatowa Policji Zakopane

miejsce dostawy KPP Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Przewodnika Krzeptowskiego 49

12 000

7

Komenda Powiatowa Policji Zakopane

miejsce dostawy KP Poronin

34-520 Poronin, ul. Anieli Gut-Stapińskiej 25

15 000

8

Komenda Wojewódzka Policji w  Krakowie, Sekcja Lotnictwa Policji

miejsce dostawy: Muzeum Lotnictwa Polskiego,

31-864 Kraków,  Al. Jana Pawła II 39

 1 000

RAZEM

59 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Olej musi spełniać następujące wymagania:

-        zawartość siarki nie większa niż  0,1%,

-        wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 kJ/kg,

-        temperatura zapłonu nie mniejsza niż 56°C,

             oraz inne wymagania obowiązujących norm i przepisów prawnych.

 4. Zamawiający wymaga dostawy oleju transportem własnym Wykonawcy i rozładunku przy pomocy pompy przy autocysternie.

 5. Ilości oraz miejsce każdej dostawy Zamawiający określi z wyprzedzeniem do 3 dni.

 6. Dane dotyczące wielkości zbiorników oraz minimalnych wielkości dostaw przedstawiają się następująco:

 

L.p.

 

Jednostka

Pojemność zbiorników

(litry)

Minimalna ilość jednorazowej dostawy (litry)

1

Komenda Powiatowa Policji Gorlice/ miejsce dostawy: PP Uście Gorlickie

4 x 1 000

2 000

2

Komenda Powiatowa Policji Nowy Targ/ miejsce dostawy: Czarny Dunajec

2 x 1 500

1 500

3

Komenda Powiatowa Policji Sucha Beskidzka/miejsce dostawy KP Maków Podhalański

1 x 1 500

1 200

4

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej/miejsce dostawy KP Jordanów

1 x 1000

500

5

Komenda Miejska Policji Nowy Sącz/ miejsce dostawy: KP Piwniczna

5 x 1 000

1 500

6

Komenda Powiatowa Policji Zakopane/miejsce dostawy KPP Zakopane

2 x 1 600

1 600

7

Komenda Powiatowa Policji Zakopane/miejsce dostawy KP Poronin

3 x 1 000

2 000

8

Komenda Wojewódzka Policji w  Krakowie, Sekcja Lotnictwa Policji/miejsce dostawy: Muzeum Lotnictwa Polskiego,

4 x 50

200

7. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego oleju opałowego określona w litrach w temperaturze referencyjnej 15°C.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamówionego oleju stosownie do potrzeb oraz wysokości posiadanych środków finansowych.

9. Wszelkie szczegóły związane z realizacją dostaw określa projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Załączniki: 
29-08-2019
28-08-2019
06-09-2019
13-09-2019
Słownik CPV: