Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofertsortuj rosnąco Szczegóły
ZP.85.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45210000-2, 71222000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2 Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby 2018-06-05 12:00 więcej
ZP.82.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45262690-4, 45453000-7, 45442100-8, 45432130-4, 45421146-9, 45421131-1, 45400000-1, 45410000-4, 45311000-0, 45316000-5, 45317000-2 Remont korytarza na I piętrze w budynku A KWP w Krakowie 2018-06-04 12:00 więcej
ZP.36.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33199000-1, 35113400-3, 33190000-8 Dostawa środków ochrony indywidualnej dla policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019 2018-05-29 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.49.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1, 30125120-8, 22000000-0, 22610000-9 Dostawa tonerów do kserokopiarek będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego 2018-05-28 13:00 więcej
ZP.20.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5, 38437000-7 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK 2018-05-28 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.68.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50312000-5, 50312310-1, 50312600-1 Serwis pogwarancyjny dla macierzy dyskowych Hitachi. 2018-05-25 13:00 więcej
ZP.23.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33951000-1 Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie Słownik CPV: 339510001, 339000009, 249500008, 380000005, 30190000, 446191003, 374428008, 444242000, 301992301 2018-05-25 13:00 więcej
ZP.22.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135000-4 Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków 2018-05-25 12:00 więcej
ZP.84.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia 2018-05-25 11:00 więcej
ZP.80.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2018-05-24 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofertsortuj rosnąco Szczegóły
2.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przeglądy okresowe pojazdów marki KIA 2019-01-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
26/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp 2 szt. Rejestratorów rozmów w konfiguracji wg załącznika nr 1 2018-06-08 12:00 więcej
27/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp 6 szt. Rejestratorów rozmów w konfiguracji wg załącznika nr 1 2018-06-08 12:00 więcej
29/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa 30 szt. modułów światłowodowych SFP 2018-05-30 12:00 więcej
28/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup kart zbliżeniowych w standardzie UNIQE 125 kHz 2018-05-29 12:00 więcej
25/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa kart centralowych do centrali Alcatel PCX4400 2018-05-29 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/70 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa przyrządów mierniczych dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2018-05-29 10:00 więcej
118.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm. p.n.: „Wymiana ocieplenia na części ściany frontowej Komisariatu Policji w Wolbromiu przy ul. Krakowskiej 17”. I. Informacje ogólne: 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 25.05. 2018r. r. do godz. 15.00: złożenie oferty w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A ­ lub przesłanie na faks (12) 61-54-927 ­ lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem. 3. Wzór oferty – zał. nr 1 4. Wzór umowy – zał. nr 2 2018-05-25 15:00 więcej
23/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa 2 kpl. kontroli dostępu (dwustronna) KWP w Krakowie 2018-05-25 12:00 więcej
24/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostarczenie telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego 2018-05-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.60.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.65.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45262690-4, 45453000-7, 45442100-8, 45432130-4, 45421146-9, 45421131-1, 45400000-1, 45410000-4, 45311000-0, 45316000-5, 45317000-2 Remont korytarza na I piętrze w budynku A KWP w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.6.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45210000-2, 71220000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2 Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
Zp.69.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.66.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.63.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30231300-0 Dostawa monitorów do systemów CCTV więcej
ZP.64.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany

Strony