Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.42.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2017-06-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.40.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana wykładzin podłogowych na VII p. w bud. A KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie 2017-06-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Zaproszenie do dialogu technicznego (systemy CCTV, Kontrola Dostępu, Ochrona Obwodowa itd.) 2017-02-10 15:30 więcej
Zaproszenie do dialogu technicznego 2016-11-02 15:30 więcej
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KWP W KRAKOWIE NA ROK 2017 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
66.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie montażu używanego klimatyzatora ACSON A4LC25BR 5kW. Po sprawdzeniu klimatyzator należy zamontować na III piętrze budynku D Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Udostępniamy podnośnik koszowy na samochodzie star. 2017-09-22 12:00 więcej
65.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy klimatyzatora ELEKTRA FLO 30 ESF DCI 230 V R410 AW poprzez wymianę tacki skroplin. Klimatyzator znajduje się w pomieszczeniu 208 na II piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek D 2017-09-20 12:00 więcej
69.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach KPP Gorlice 2017-09-20 12:00 więcej
68.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót remontowych w budynkach administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku 2017-09-20 15:00 więcej
64.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy klimatyzatora WHIRPOOL AMB 887 8 ,7 kW poprzez wymianę sprężarki. Klimatyzator znajduje się w pomieszczeniu 203 ma II piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek D 2017-09-15 12:00 więcej
62.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu klimatyzatora typu Split o mocy 3,5 kW w pomieszczeniu biurowym na IV piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek C 2017-09-14 12:00 więcej
61.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu 2 szt. klimatyzatorów typu Split o mocy 3,5 kW w pomieszczeniu biurowym na I piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek E 2017-09-14 12:00 więcej
63.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie i montaż dwojga drzwi aluminiowych w budynkach administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku 2017-09-15 15:00 więcej
ZPU.110.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa ustników do alkotestu Draeger 7510 2017-09-13 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
60.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 13 2017-09-15 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.39.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.53.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa 20 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym więcej
ZP.54.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa 6 szt. ambulansów pirotechnicznych więcej
ZP.13.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6, 45442100-8 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.49.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – KIA, Hyundai więcej
ZP.48.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Fiat Ducato, Doblo więcej
ZP.41.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.45.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2, 90512000-9, 90513200-8, 34928480-6 Odbieranie i wywóz nieczystości stałych segregowanych oraz niesegregowanych wraz z dzierżawą kontenerów (zadania 1-33); Dzierżawa kontenerów (zadania 34-36); więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.34.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4 Dostawa umundurowania dla Policjantów garnizonu małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.106.2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu więcej

Strony