Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.89.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121430-6, 30232110-8 Świadczenie usług wykonywania wydruków i kopii w trybie czarno-białym na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę. 2018-07-13 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.98.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Wykonanie naprawy urządzenia Video Spectral Comparator VSC-4C. 2018-07-13 12:00 więcej
ZP.76.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych. 2018-07-11 13:00 więcej
ZP.75.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego 2018-07-11 12:00 więcej
ZP.73.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 KPP Limanowa - remont etap III (remont I piętra, cz. B) 2018-07-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.92.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie. 2018-07-09 12:00 więcej
ZP.12.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Szczawnica - budowa nowej siedziby 2018-07-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.56.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39830000-9, 39813000-4, 33760000-5 Dostawa środków czystości 2018-06-29 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.52.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6 Dostawa środków higieny osobistej 2018-06-25 12:00 więcej
ZP.49.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1, 30125120-8, 22000000-0, 22610000-9 Dostawa tonerów do kserokopiarek będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego 2018-06-11 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
31.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa osprzętu myjni bezdotykowej przystosowanego do pracy z myjką ciśnieniową marki KARCHER HD 7/18-4M dla Komedy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-07-20 12:00 więcej
190.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Monitoring systemu p-poż w Nowym Sączu 2018-07-18 12:00 więcej
2018/GMT/86 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa napojów chłodzących dla Policji 2018-07-16 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
187.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Położenie paneli podłogowych i wymiana 4 skrzydeł drzwiowych oraz 1 drzwi (wraz z ościeżnicą) w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, ul. Jedynaka 30 a 2018-07-20 12:00 więcej
186.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dokończenie kompleksowej rewitalizacji terenu przed Komendą Powiatową Policji w Wieliczce zlokalizowaną przy ul. Jedynaka 30 a 2018-07-20 12:00 więcej
29.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch rowerów typu MTB marki GT Avalanche Sport 29 - 2018 wraz z wyposażeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2018-07-17 12:00 więcej
85/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD. 2018-07-17 12:00 więcej
30.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa dwóch fabrycznie nowych stacji do obsługi klimatyzacji pojazdów marki VIAKEN X520 do układów z czynnikiem R1234YF 2018-07-16 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
84/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów województwa małopolskiego. 2018-07-11 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
183.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego do rozdzielni elektrycznej nn 0,4 kV 2018-07-11 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.87.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.84.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.85.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45210000-2, 71222000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2 Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.80.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.82.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45262690-4, 45453000-7, 45442100-8, 45432130-4, 45421146-9, 45421131-1, 45400000-1, 45410000-4, 45311000-0, 45316000-5, 45317000-2 Remont korytarza na I piętrze w budynku A KWP w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.78.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Finału XXXI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” organizowanego na terenie KWP w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.68.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50312000-5, 50312310-1, 50312600-1 Serwis pogwarancyjny dla macierzy dyskowych Hitachi. więcej
ZP.71.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie miasta Wrocław, dla maksymalnie 42 uczestników seminarium, w terminie 6 – 8 czerwca 2018 r. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.70.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.67.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018r więcej

Strony