Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.38.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50116000-1 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na „Usługi regeneracji osprzętu i elementów silników spalinowych pojazdów osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie” 2018-09-17 13:00 więcej
ZP.117.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 2018-09-12 12:00 więcej
ZP.126.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu edukacyjnego dla policjantów i pracowników Policji 2018-09-10 12:00 więcej
ZP.114.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45320000-6, 45111300-1, 45261000-4, 45261100-5, 45261410-1, 45312310-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku nr 13 KWP (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie 2018-09-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.127.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2018-09-04 12:00 więcej
ZP.124.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców uczestników narady 2018-09-03 12:00 więcej
ZP.108.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby 2018-08-30 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.120.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców 2018-08-17 13:00 więcej
ZP.111.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2018-08-14 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.112.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK 2018-08-14 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
242.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Umowa na konserwację dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w KP Trzebinia ul. Krakowska 12 2018-09-21 12:00 więcej
2018/GMT/124 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Dewara cylindrycznego dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2018-09-21 10:00 więcej
2018/GMT/117 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa sprzętu RTV dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/117 2018-09-18 12:00 więcej
41.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowej przyczepy transportowej przeznaczonej do przewożenia specjalistycznego wyposażenia w ramach zadań służbowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie 2018-09-20 12:00 więcej
ZPU.13.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów promocyjnych 2018-09-21 09:00 więcej
42.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowej piły elektrycznej do aluminium marki BOSCH GCM 10 MX wraz ze stołem roboczym BOSCH GTA2600 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-09-19 12:00 więcej
237.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont dachu na budynku garażowym i budynku nr 6 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 2018-09-20 11:00 więcej
236.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa wykładziny heterogenicznej (dwuwarstwowej) PCV dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-09-14 10:00 więcej
47/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych 2018-09-14 12:00 więcej
116/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup plecaków taktycznych 2018-09-13 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.107.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.89.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121430-6, 30232110-8 Świadczenie usług wykonywania wydruków i kopii w trybie czarno-białym na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.57.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6, 50532000-3 Usługi naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów OST-112 więcej
ZP.98.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Wykonanie naprawy urządzenia Video Spectral Comparator VSC-4C. więcej
ZP.79.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.99.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.72.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34120000-4, 34223000-6, 34000000-7 Dostawa autobusu oraz przyczepy transportowej dla KWP w Krakowie więcej
ZP.73.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 KPP Limanowa - remont etap III (remont I piętra, cz. B) więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.90.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5 Usługa telekomunikacyjne, w zakresie telefonii komórkowej, obejmujące świadczenie usług transmisji danych wraz z możliwością odbioru SMS za pomocą kart operacyjnych, usługi Multiinfo – SMS, oraz transmisje danych wraz z aktywacją głosową w sieci Plus. więcej

Strony