Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.71.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie miasta Wrocław, dla maksymalnie 42 uczestników seminarium, w terminie 6 – 8 czerwca 2018 r. 2018-05-23 13:00 więcej
ZP.78.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Finału XXXI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” organizowanego na terenie KWP w Krakowie 2018-05-23 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.70.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego 2018-05-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.67.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018r 2018-05-22 12:00 więcej
ZP.48.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Jordanowie przy ul. Rynek 10 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi 2018-05-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.7.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu 2018-05-21 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.24.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33140000-3 Dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych 2018-05-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.25.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5 Dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych 2018-05-17 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.74.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2018-05-04 13:00 więcej
ZP.4.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50750000-7 Usługi konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych oraz pomostów dla osób niepełnosprawnych eksploatowanych w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego 2018-04-26 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
197/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Suszarka do broni. 2018-05-24 15:30 więcej
21.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie usługi oklejenia folią zaciemniającą szyb w samochodach osobowych należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-05-23 13:00 więcej
121.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie demontażu 2 szt. klimatyzatorów SINCLAIR i Samsung, zamontowanie w ich miejscu nowego klimatyzatora Split o mocy 10 kW. Miejscem wykonywanych prac będzie Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 4 pomieszczenie serwerowni I piętro. 2018-05-18 12:00 więcej
23/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa 2 kpl. kontroli dostępu (dwustronna) KWP w Krakowie 2018-05-25 12:00 więcej
22/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa 3 szt. urządzeń UPS Ever SINLINE RT XL 3000 2018-05-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
64/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Policji garnizonu małopolskiego. 2018-05-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
117.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp KPP Bochnia - przebudowa budynku gospodarczego 2018-05-19 12:00 więcej
2018/GMT/58 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Materiałów i Odczynników dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2018-05-22 12:00 więcej
118.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm. p.n.: „Wymiana ocieplenia na części ściany frontowej Komisariatu Policji w Wolbromiu przy ul. Krakowskiej 17”. I. Informacje ogólne: 1. Ofertę należy przesłać do dnia: 25.05. 2018r. r. do godz. 15.00: złożenie oferty w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków, pok. nr 633A ­ lub przesłanie na faks (12) 61-54-927 ­ lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem. 3. Wzór oferty – zał. nr 1 4. Wzór umowy – zał. nr 2 2018-05-25 15:00 więcej
119.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie usługi wyklejenia folią o odpowiednich parametrach, skrzydeł okiennych i drzwiowych w jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie i ilościach podanych w niżej zaproponowanych zadaniach: ZADANIE 1 Adres odbiorcy usługi: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, ul. W. Łokietka 205, 31-263 Kraków Zakres usługi: Wyklejenie folią spełniającą warunek braku możliwości podglądu wnętrza pomieszczenia z zewnątrz skrzydeł drzwi wewnętrznych w ilości i wymiarach: 0,75 x 0,80 m – 1 szt. 0,97 x 0,80 m – 1 szt. 0,75 x 0,18 m – 1 szt. 0,97 x 0,18 m – 1 szt. Adres odbiorcy usługi: Komisariat Policji w Świątnikach Górnych, Królowej Jadwigi 12, 32-040 Świątniki Górne Zakres usługi: Wyklejenie folią spełniającą warunek braku możliwości podglądu wnętrza pomieszczenia z zewnątrz skrzydeł okiennych zewnętrznych w ilościach i wymiarach: 0,52 x 1,20 m – 20 szt. 0,69 x 1,48 m – 1 szt. ZADANIE 2 Adres odbiorcy usługi: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Zakres usługi: Wyklejenie folią przeciwsłoneczną np. M 50 XT w dwóch pomieszczeniach na VII p. budynku administracyjnego skrzydeł okiennych zewnętrznych w ilościach i wymiarach: 0,91 x 1,44 m – 4 szt. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, NIP: 675-000-55-94; REGON: 351081570; 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 2018-05-18 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.54.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.43.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50800000-3, 50610000-4, 50700000-2, 51700000-9, 75251110-4 Usługi polegające na konserwacji, serwisie bieżącym oraz naprawie systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach małopolskiej Policji więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.44.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.42.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego i wielosezonowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.34.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64210000-1 Świadczenie usług dostępu głosowego do telefonicznej sieci publicznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.46.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50313000-2, 50310000-1, 30121430-6 Kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania drukarek więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.47.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.47.2018 KWP w Krakowie, CBŚP, BSWP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.41.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady policjantów woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.19.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 24300000-7, 33696000-5 Dostawa wzorców do analiz chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.39.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany

Strony