Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
41/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zapewnienie usługi wsparcia technicznego i upgrade wraz z instruktażem oraz gwarancją na posiadane urządzenia FortiGate w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego 2017-12-12 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
40/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu informatycznego 2017-12-08 12:00 więcej
174.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Łokietka do siedziby OPP w Krakowie ul. Łokietka 2015 2017-12-11 12:00 więcej
156.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz pomiarów oświetlenia w budynku Komisariatu Policji w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 108. 2017-12-08 12:00 więcej
172.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-07 09:00 więcej
173.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup wózków gospodarczych 2017-12-08 12:00 więcej
39/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie spawania światłowodu ZKS-XOTKtsd 144J w studniach kanalizacji MPWiK w ciągu ulicy Meissnera w Krakowie. 2017-12-08 13:00 więcej
38/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa agregatu prądotwórczego w KPP Myślenice 2017-12-07 12:00 więcej
171.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa tarcicy dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-07 12:00 więcej
170.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa lamp oświetleniowych rastrowych z modułem awaryjnym i baterią na potrzeby KPP w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A 2017-12-07 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.106.2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu więcej
ZP.44.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 65111000-4, 90000000-7, 41110000-3 Dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w odniesieniu do nieruchomości: Kraków, ul. Władysława Łokietka 205. więcej
ZP.117.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.22.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90911200-8, 90911300-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Łokietka 205. więcej
ZP.31.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121000-3, 30231300-0, 30213100-6, 30213000-5, 30233300-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu informatycznego, UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.12.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.46.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 3 szt. samochodów osobowych typu SUV o napędzie hybrydowym więcej
ZP.27.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0, 34913000-0 Dostawa akcesoriów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.16.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331100-7, 45000000-7 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany

Strony