Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-196/2013 Odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych. 2013-12-20 12:00 więcej
ZPU-195/2013 Dostawa krzeseł 2013-12-17 13:00 więcej
ZPU-194/2013 Dostawa papieru ksero 2013-12-17 10:00 więcej
ZPU-193/2013 Dostawa licencji na obsługę abonentów posiadanego przez KWP w Krakowie systemu bilingowego firmy Contec 2013-12-18 12:00 więcej
ZPU-192/2013 Dostawa laptopów 2013-12-16 12:00 więcej
ZPU-190/2013 Dostawa sprzętu szkoleniowo-sportowego i kulturalno-oświatowego 2013-12-12 12:00 więcej
ZPU-191/2013 Dostawa druków ścisłego zarachowania 2013-12-11 12:00 więcej
ZPU-189/2013 Dostawa odkurzaczy profesjonalnych 2013-12-13 12:00 więcej
ZPU-188/2013 03320000-8 Dostawa psów służbowych dla potrzeb KWP w Krakowie 2013-12-16 12:00 więcej
ZPU-187/2013 Dostawa tonerów 2013-12-12 12:00 więcej

Strony