Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-114/2014 Dostawa sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (m.in.aparaty, kamery, karty pamięci) 2014-10-28 14:00 więcej
ZPU-113/2014 Dostawa preparatu Brunox Turbo Spray 400 ml dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2014-10-29 11:00 więcej
ZPU-112/2014 Dostawa kajdanek szczękowych dla jednostek Policji woj.małopolskiego 2014-10-28 11:00 więcej
ZPU-111/2014 Dostawa znaków drogowych do zestawu przeznaczonego do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego typu „ZAPORA”. 2014-10-27 11:00 więcej
ZPU-97/2014 Usługi związane z konserwacją i serwisem systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach małopolskiej Policji 2014-10-28 12:00 więcej
ZPU-110/2014 Wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z remontem pomieszczeń służbowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 2014-10-24 11:00 więcej
ZPU-108/2014 Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów na doposażenie 6 węzłów sieci OST 112 2014-10-23 12:00 więcej
ZPU-109/2014 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczeń KPP Brzesko w budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Brzesku (dz.2104/2) 2014-10-20 12:00 więcej
ZPU-107/2014 Dostawa alkomatów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2014-11-12 15:00 więcej
ZPU-106/2014 Dostawa sprzętu łączności i informatyki 2014-10-17 12:00 więcej

Strony