Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-74/2014 Dostawa materiałów łączności 2014-08-18 12:00 więcej
ZPU-72/2014 Wykonanie adaptacji posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji przy ul. Łokietka 205 w Krakowie na działce nr 296/8” w związku z koniecznością zmiany jej lokalizacji, 2014-08-08 12:00 więcej
ZPU-64/2014 Dostawa sprzętu informatycznego 2014-07-18 11:00 więcej
ZPU-66/2014 Dostawa sprzętu łączności (radiotelefon i zestawy słuchawkowe) 2014-07-18 12:00 więcej
ZPU-65/2014 Wykonanie kotłowni gazowej i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu Rynek 12 2014-07-23 13:00 więcej
ZPU-61/2014 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego jednostanowiskowej myjni samochodowej w pomieszczeniu garażowym w KMP Kraków przy ul. Siemiradzkiego 24 w Krakowie. 2014-07-14 15:30 więcej
ZPU-63/2014 Prawo do użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemów funkcjonujących w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego na okres 12-miesięcy dla 1765 stanowisk komputerowych 2014-07-10 12:00 więcej
ZPU-62/2014 Dostawa odzieży i sprzętu sportowego 2014-07-11 11:00 więcej
ZPU-60/2014 Remont kojców dla psów służbowych w Komisariacie Policji w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 108 2014-07-14 13:00 więcej
ZPU-58/2014 Usługa - prawo do użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemów funkcjonujących w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego 2014-07-07 12:00 więcej

Strony