Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-74/2013 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: kompleksowego remontu obiektu usytuowanego w Nowym Wiśniczu przy ul. Rynek 12 dla potrzeb Komisariatu Policji w Nowym Wisniczu. 2013-07-22 15:00 więcej
ZPU-72/2013 Dostawa futerałów do broni strzeleckiej i środków przymusu bezpośredniego. 2013-07-19 14:00 więcej
ZPU-68/2013 Dostawa sprzętu dla Wydziału Łączności i Informatyki 2013-07-12 12:00 więcej
ZPU-57/2013 Dostawa materiałów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2013-07-09 15:00 więcej
ZPU-56/2013 Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z remontem Komisariatu Policji w Muszynie ul. Zielona 1a 2013-07-05 15:00 więcej
ZPU-54/2013 Dostawa kontenerów, pojemników oraz stojaków do selektywnej segregacji odpadów 2013-07-03 12:00 więcej
ZPU-52/2013 Dostawa sprzętu gaśniczego (gaśnice, węże hydrantowe, worki ewakuacyjne) 2013-07-01 15:30 więcej
ZPU-71/2013 Dostawa materiałów i odczynników - część 3 2013-06-21 15:00 więcej
ZPU-70/2013 Dostawa materiałów i odczynników - część 2 2013-06-21 15:00 więcej
ZPU-69/2013 Dostawa materiałów i odczynników 2013-06-21 15:00 więcej

Strony