Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
168.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa 5 sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami dla potrzeb KWP w Krakowie. 2017-12-07 12:00 więcej
2017/GMT/47 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie usług przeciwpożarowych polegających na : - przeglądzie okresowym sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, agregaty itp.) - legalizacji butli, - czynnościach regeneracyjnych gaśnic i agregatów, pomp (konserwacja, naprawa, wymiana lub uzupełnienie środka gaśniczego), - wykonywaniu prób wydajności hydrantów i suchych pionów - wykonywaniu prób ciśnieniowych węży hydrantowych, nr sprawy: 2017/GMT/47 2017-12-07 12:00 więcej
37/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Telefonów 2017-12-07 12:00 więcej
34/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Laptopów 2017-12-08 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
167.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykończenie ścian i posadzki w pomieszczeniu kancelarii w budynku A przy ul. Łokietka 205 2017-12-07 12:00 więcej
154.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa własnym transportem opału o parametrach potwierdzonych atestem o jakości: węgiel Eko-groszek, wartość opałowa nie mniejsza niż 26MJ/kg: zawartość siarki nie większa niż 0,60 %, zawartość popiołu nie większa niż 5-8 % : w ilości 25,0 ton- dla potrzeb jednostek policji województwa małopolskiego. 2017-12-08 12:00 więcej
2017/GMT/46 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Lornetek dla KWP w Krakowie 2017-12-05 15:30 więcej
33/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa tabletów oraz telefonów 2017-12-06 12:00 więcej
36/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa laptopów 2017-12-06 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
164.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż przemienników częstotliwości (falowników) wraz z automatycznym sterowaniem do centrali wentylacyjnej obsługującej układ wentylacyjny oraz regulację rozdziału powietrza na poszczególne piętra i pomieszczenia w budynku KPP w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 56 2017-12-08 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.25.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 42913300-2, 42913400-3, 42913500-4, 42514310-8 Dostawa materiałów filtracyjnych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.42.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.28.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 31431000-6 Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.40.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana wykładzin podłogowych na VII p. w bud. A KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.26.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa materiałów do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.23.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34521000-5 Dostawa 2 szt. łodzi kat. R2 wraz z przyczepami do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.43.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.35.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 22000000-0 Dostawa formularzy służbowych oraz druków ścisłego zarachowania na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w 2017 r. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.36.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.24.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 38434000-6 Dostawa specjalistycznych analizatorów do identyfikacji nieznanych substancji w celu ochrony środowiska naturalnego na terenie woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany

Strony