Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-68/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wprowadzenie elektronicznych systemów nadzoru i zarządzania, które będą wymuszały wyłączenie urządzeń elektrycznych oraz wprowadzenie energooszczędnych systemów oświetleniowych”. 2015-06-30 11:00 więcej
ZPU-63/2015 DOSTAWA ŻALUZJI PIONOWYCH I POZIOMYCH ORAZ ROLETY TEKSTYLNYCH dla KWP w Krakowie, nr sprawy ZPU-63/2015 2015-06-24 10:00 więcej
ZPU-59/2015 Dzierżawę kanalizacji kablowej/otworu kanalizacji kablowej na potrzeby ułożenia kabla światłowodowego w relacji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 – Komenda Miejska PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19 2015-06-24 11:00 więcej
ZPU-64/2015 Dostawa kajdanek szczękowych metalowych ze stali nierdzewnej zakładane na ręce i nogi dla jednostek Policji woj. małopolskiego, nr sprawy ZPU-64/2015. 2015-06-24 11:00 więcej
ZPU-62/2015 DOSTAWA NOŻY TAKTYCZNYCH WIELOCZYNNOŚCIOWYCH FIRMY LEATHERMAN dla KWP w Krakowie, nr sprawy ZPU-62/2015 2015-06-23 11:00 więcej
ZPU-61/2015 DOSTAWA LUSTER INSPEKCYJNYCH DO KONTROLI MIEJSC NIEDOSTĘPNYCH dla KWP w Krakowie, nr sprawy ZPU-61/2015 w podziale na zadania 2015-06-22 11:00 więcej
GMT 2/2015 MicroAmp Optical Adhesive Film 2015-06-22 10:30 więcej
GMT/2015 Lupa Levenhuk Zeno 700 z podświetlaczem LED 10x30mm metalowa 2015-06-19 15:00 więcej
ZPU-57/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu budynku Komisariatu Policji w Muszynie przy ul. Zielonej 1A 2015-06-17 11:00 więcej
ZPU-56/2015 Dostawa umundurowania dla Policjantów garnizonu małopolskiego 2015-06-16 13:00 więcej

Strony