Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-63/2013 Dostawa sprzętu dla Wydziału Łączności i Informatyki 2013-06-20 12:00 więcej
ZPU-50/2013 38651000-3 Dostawa aparatów fotograficznych wraz z akcesoriami 2013-06-11 10:00 więcej
ZPU-49/2013 31400000-0 Dostawa baterii i akumulatorów 2013-06-11 15:00 więcej

Strony