Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.58.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. 2018-04-16 12:00 więcej
ZP.50.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 „Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018r." 2018-04-04 12:00 więcej
ZP.45.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50400000-9 wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. 2018-03-22 11:00 więcej
ZP.35.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz sprzętu badawczego i medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018 r 2018-02-28 12:00 więcej
ZP.26.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.29.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Limanowej 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.17.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.28.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.32.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.33.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zakopanem” 2018-02-08 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
113.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp wykonanie montażu używanego klimatyzatora Midea 3,5 kW w pomieszczeniu biurowym na IV piętrze. Miejsce montażu VII Komisariat Policji w Krakowie oś. Złotej Jesieni 11C .Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, NIP: 675-000-55-94; REGON: 351081570; 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 2018-05-16 12:00 więcej
2018/GMT/63 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa dymomierzy i analizatorów spalin dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/63 2018-05-21 15:00 więcej
20.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług napraw ogumienia oraz sezonowej wymiany opon w pojazdach służbowych będących własnością KWP w Krakowie. 2018-05-17 14:00 więcej
112.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp złożenie oferty na " Wykonanie badań wytrzymałości elektrycznej elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego" Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie NIP: 675-000-55-94, REGON: 351081570, 31-571 Kraków ul. Mogilska 109. 2018-05-16 16:00 więcej
103.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Informacje ogólne: Uzyskanie opini bez zastrzeżeń do projektu budowlano-wykonawczego" Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej" w komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II 32 do procedury uzyskania pozwolenia na budowę przez: rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych MSWiA oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ofertę należy przesłać do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12,00 w sposób: złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Kraków pok. 633A, lub przesłanie na faks (12) 61-54-927, lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem. 2018-05-22 12:00 więcej
62/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów i pracowników garnizonu małopolskiego. 2018-05-11 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/61 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zapewnienie wyżywienia dla funkcjonariuszy KWP w Krakowie - mecz Wisła Kraków-Lech Poznań 2018-05-10 09:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/60 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Napoje chłodzące dla Policji woj. małopolskiego 2018-05-14 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/54 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa wyposażenia apteczek biurowych, warsztatowych, zestawów Ratownictwa Medycznego RO dla KWP i Jednostek KWP w Krakowie oraz wyposażenia ambulansu dla OPP KWP w Krakowie. 2018-05-15 15:00 więcej
2018/GMT/59 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/59 2018-05-14 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.37.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 32420000-3, 32428000-9, 31154000-0, 32581100-0, 39717200-3, 34970000-7 Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja infrastruktury okablowania, zasilania i klimatyzacji w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” więcej
ZP.40.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej
ZP.16.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.15.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.14.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.13.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.13.2018 KPP w Limanowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.31.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.30.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Miechowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.11.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.11.2018 KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie, CBŚP, BSWP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany

Strony