Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
59.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Posterunek Policji w Brzeźnicy 2017-09-15 12:00 więcej
58.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Targowej 1 2017-09-15 12:00 więcej
10/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy KP Wodny KWP w Krakowie 2017-09-11 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
13/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego 2017-09-08 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.106.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa 18 szt. kamer analogowych 2017-09-18 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
53.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu 2 szt. klimatyzatorów typu Split o mocy 5 kW w pomieszczeniach biurowych na I piętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek G 2017-09-07 12:00 więcej
54.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana istniejącej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej na bramę wjazdową dwuskrzydłową automatycznie otwieraną w Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie przy ul. Tynieckiej 16 2017-09-11 12:00 więcej
ZPU.108.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie projektu remontu Komisariatu Policji w Skawinie, Rynek 17 2017-09-21 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.107.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Konserwacja masztów, pomiary uziemienia oraz inne prace związane z utrzymaniem masztów 2017-09-08 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
52.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy systemu sygnalizacji pożaru w budynku Komisariatu III Policji w Krakowie przy ul. Strzelców 16 2017-09-08 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.44.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 65111000-4, 90000000-7, 41110000-3 Dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w odniesieniu do nieruchomości: Kraków, ul. Władysława Łokietka 205. więcej
ZP.117.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.22.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90911200-8, 90911300-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Łokietka 205. więcej
ZP.31.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121000-3, 30231300-0, 30213100-6, 30213000-5, 30233300-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu informatycznego, UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.12.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.46.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 3 szt. samochodów osobowych typu SUV o napędzie hybrydowym więcej
ZP.27.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0, 34913000-0 Dostawa akcesoriów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.16.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331100-7, 45000000-7 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.25.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 42913300-2, 42913400-3, 42913500-4, 42514310-8 Dostawa materiałów filtracyjnych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej

Strony