Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.134.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.132.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.129.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Miechowie 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.135.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w Tarnowie 2017-12-27 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.105.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP CHRZANÓW 2017-12-08 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KWP W KRAKOWIE NA ROK 2017 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
4.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przeglądy okresowe pojazdów marki Hyundai 2018-01-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
3.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przeglądy okresowe pojazdów marki Opel 2018-01-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/2 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w KWP w Krakowie i innych komórkach oraz jednostkach organizacyjnych Policji 2018-01-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przeglądy okresowe pojazdów marki KIA 2019-01-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
1/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa czytników ASR 802/M lub wymiana z konfiguracją i instalacją w KPP Zakopane 2018-01-11 12:00 więcej
AH/1930/7/2017/MS/PF poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne osób wykonujących prace podwodne oraz badania okresowe na stanowisku policjanta (do pracy na lądzie) zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-01-05 14:00 więcej
52/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa laptopów 2017-12-22 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
51/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup licencji na oprogramowanie 2017-12-22 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
205.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie comiesięcznej konserwacji pomostów dla osób niepełnosprawnych (w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień 2018) znajdujących się w Komisariacie Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 8 oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach przy ul. Wolności 2 2018-01-05 12:00 więcej
204.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Kompleksowa naprawa aluminiowej stolarki okiennej obejmująca m.in. ocenę stopnia zużycia, wymianę wyeksploatowanych elementów, przeprowadzenie niezbędnej regulacji, przywrócenie funkcji użytkowych stolarki. Zasięg usługi będzie obejmował budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przy ul. 11-ego Listopada 56 2018-01-12 00:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.111.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Nowy Targ więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.102.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KMP Nowy Sącz więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.101.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KMP Tarnów więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.107.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Gorlice więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.116.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Wadowice więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.118.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Zakopane więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.117.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Wieliczka więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.115.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Sucha Beskidzka więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.109.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Miechów więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.113.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego - KPP Oświęcim więcej
Wprowadzono zmiany

Strony