Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.111.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa 2018-08-14 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.102.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45111300-1, 45261410-1, 45312310-3, 45321000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Wojniczu, ul. Jagiellońska 8” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.81.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71320000-7 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania budowlanego pn. V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby. 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.100.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45111300-1, 45261410-1, 45312310-3, 45321000-3, 45453000-7 Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Ciężkowicach, ul. Krynicka 31” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. 2018-08-08 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.97.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90911200-8, 90911300-9 Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie lub sali sportowej zlokalizowanej w budynku hali sportowej Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie 2018-08-07 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.93.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39131000-9, 39131100-0, 39132000-6, 44421000-7 Dostawa sprzętu metalowego w postaci szaf metalowych i regałów przesuwnych archiwizacyjnych 2018-07-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.58.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. 2018-04-16 12:00 więcej
ZP.50.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 „Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018r." 2018-04-04 12:00 więcej
ZP.45.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50400000-9 wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. 2018-03-22 11:00 więcej
ZP.35.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz sprzętu badawczego i medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018 r 2018-02-28 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
237.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont dachu na budynku garażowym i budynku nr 6 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 2018-09-20 11:00 więcej
236.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa wykładziny heterogenicznej (dwuwarstwowej) PCV dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-09-14 10:00 więcej
47/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych 2018-09-14 12:00 więcej
116/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup plecaków taktycznych 2018-09-13 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
115/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup rękawic ochronnych kevlarowych 2018-09-12 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
114/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa 2018-09-14 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
46/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa 2 szt. urządzeń UPS 2018-09-17 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
234.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont węzła sanitarnego w Komisariacie Policji w Zabierzowie, ul. Sportowa 1 2018-09-14 12:00 więcej
175.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zapewnienie zrównoważenia ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną w hali strzelań strzelnicy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-09-12 12:00 więcej
2018/GMT/113 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego 2018-09-11 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.73.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 KPP Limanowa - remont etap III (remont I piętra, cz. B) więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.90.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5 Usługa telekomunikacyjne, w zakresie telefonii komórkowej, obejmujące świadczenie usług transmisji danych wraz z możliwością odbioru SMS za pomocą kart operacyjnych, usługi Multiinfo – SMS, oraz transmisje danych wraz z aktywacją głosową w sieci Plus. więcej
ZP.92.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.56.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39830000-9, 39813000-4, 33760000-5 Dostawa środków czystości więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.52.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6 Dostawa środków higieny osobistej więcej
ZP.86.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych więcej
ZP.8.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71520000-9 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.62.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Termomodernizacja budynków nr 11, 12 KWP oraz bud. nr 13 (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.91.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej

Strony