Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
146.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego i holu w siedzibie Posterunku Policji w Nawojowej koło Nowego Sącza 2017-11-21 12:00 więcej
ZPU.165.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa telefonów IP oraz przystawek 2017-11-17 12:00 więcej
2017/GMT/33 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Sprzęt uzbrojenia dla KWP w Krakowie. 2017-11-22 15:00 więcej
ZPU.166.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fantoma osoby dorosłej z modułem kończyn urazowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-11-17 12:00 więcej
12.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawę dwóch kompletów uniwersalnych troleji klasycznych (symulatorów poślizgu), montowanych na tylne piasty kół oraz czterech szt. kół zapasowych do tych troleji, wykonanych z miękkiego poliuretanu 2017-11-17 12:00 więcej
23/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Materiały łączności 2017-11-20 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
21/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych 2017-11-22 12:00 więcej
2017/GMT/32 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa pojemników na śmieci, pojemników do segregacji odpadów oraz koszopopielnic stojących dla OPP KWP w Krakowie. 2017-11-21 12:00 więcej
22/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności 2017-11-20 12:00 więcej
31/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa krzeseł do OPP w Krakowie i KWP w Krakowie 2017-11-17 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.66.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Autobusy i pojazdy terenowe, Fiat osobowy, Opel, Peugeot, Skoda więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.65.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu więcej
ZP.57.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 44100000-1, 44210000-5, 44200000-2, 98394000-1, 14622000-7, 44221100-6 Remont kulochwytu w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.62.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.60.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.37.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.58.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.56.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85100000-0 Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.33.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, siłowni telekomunikacyjnych, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów sieci OST 112 więcej

Strony