Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.26.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.29.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Limanowej 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.17.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.28.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.32.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.33.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zakopanem” 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.27.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Dąbrowie Tarnowskiej” 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.123.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie” 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.126.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.122.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2017-12-27 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
230.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup materiałów malarskich przeznaczonych na remont w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 4 2018-09-06 12:00 więcej
232.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie projektu zmiany funkcji pomieszczenia garażowego na pomieszczenie biurowe (m.in. uzyskanie WZ) wraz ze zgłoszeniem oraz wykonanie projektu rozbiórki śmietnika i kojca dla psa wraz z pozwoleniem na rozbiórkę w Komisariacie Policji w Skale ul. Langiewicza 6. 2018-09-07 10:00 więcej
231.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji frontowej budynku Komisariatu Policji I w Krakowie ul. Pędzichów 5 2018-09-10 11:00 więcej
2018/GMT/112 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE 2018/GMT/112 Dotyczące zakupu części do broni. 2018-09-11 15:30 więcej
2018/GMT/111 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów dydaktyczno-profilaktycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-09-07 12:00 więcej
2018/GMT/110 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE 2018/GMT/110 Dotyczące zakupu futerałów na broń i ŚPB DLA KWP W KRAKOWIE- 2018-09-07 15:30 więcej
227.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa centrali wentylacyjnej VBW CLIMA Enginering SPS-2-L-2500/1100 obsługującej Komendę Powiatową Policji w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 56 2018-09-07 12:00 więcej
224.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup materiałów malarskich przeznaczonych na remont w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 4 2018-09-03 12:00 więcej
368/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE Zadanie I. Utylizacja amunicji i materiałów pirotechnicznych. Zadanie II. Utylizacja łusek - sprzedaż. 2018-09-05 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/109 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa materiałów do kserokopiarki Ricoh MP 2000SP dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/109 2018-09-03 15:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.12.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Szczawnica - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.21.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33000000-0, 38000000-5 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie więcej
ZP.53.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4, 18443320-5, 18223200-0, 18234000-8, 18323000-9, 18330000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18114000-1, 18422000-3, 18212000-8, 18425000-4, 18400000-3, 35113440-5, 18810000-0 Dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD więcej
ZP.61.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynków stacji obsługi transportu KWP w Krakowie przy ul. Konarskiego 43 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.87.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.75.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.76.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych. więcej
ZP.84.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.85.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45210000-2, 71222000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2 Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.80.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej

Strony