Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.17.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.28.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.32.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.33.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zakopanem” 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.27.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Dąbrowie Tarnowskiej” 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.123.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie” 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.126.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.122.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.128.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Limanowej 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.137.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zakopanem 2017-12-27 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
167.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Modernizacja komina poprzez wstawienie kształtek ceramicznych izolowanych dla potrzeb kotła KOVERT (producent Zakład Ślusarsko-Kowalski Zdzisław Dziubarczyk, Gizałki) na paliwa stałe, wodny niskotemperaturowy z podajnikiem, o mocy 25 KW, nr fabryczny 39/17 z 2017 roku, nowej generacji, klasy piątej, podłączonego w kotłowni Budynku Administracyjno-Mieszkalnego w Zawoi 1572 2018-07-09 12:00 więcej
171.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa stojaka na rowery dla siedziby OPP w Krakowie ul. W. Łokietka 205A. 2018-07-03 12:00 więcej
170.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup znaków drogowych, tabliczek znamionowych dla siedziby OPP w Krakowie przy ul. W. Łokietka 205A 2018-07-03 11:00 więcej
2018/GMT/81 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu szkoleniowo - sportowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-07-02 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/51 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zestawu do odczytywania i analizy danych zapisanych w elektronicznych podzespołach pojazdów mechanicznych oraz danych zawartych w elektronicznych kluczach samochodowych 2018-07-13 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
168.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup stali wraz z dostawą dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-06-28 08:00 więcej
165.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego i audytu ex-ante dot. Komisariatu Policji w Jordanowie oraz aktualizacji załącznika ekologiczno-technicznego do wniosku o dofinansowanie projektu i aktualizacji zestawienia wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu dot. obiektów małopolskiej Policji 2018-06-29 12:00 więcej
166.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przeniesienie kotła KOVERT (producent Zakład Ślusarsko-Kowalski Zbigniew Dziubarczyk, Gizałki) na paliwa stałe, wodny niskotemperaturowy z podajnikiem, o mocy 25 KW, nr fabryczny 39/17 z 2017 roku, nowej generacji, klasy piątej, z Komisariatu Policji w Jordanowie ul. Rynek 10, 32-240 Jordanów i podłączenie w kotłowni Komisariatu Policji w Zawoi 1572 2018-07-06 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
26.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowej przyczepy transportowej do traktora komunalnego marki John Deere 1026R użytkowanego przez KWP w Krakowie 2018-06-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
34/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych dla Wydziału Łączności i Informatyki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2018-06-27 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.20.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5, 38437000-7 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.64.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.25.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5 Dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.24.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33140000-3 Dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.54.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.43.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50800000-3, 50610000-4, 50700000-2, 51700000-9, 75251110-4 Usługi polegające na konserwacji, serwisie bieżącym oraz naprawie systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach małopolskiej Policji więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.44.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.42.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego i wielosezonowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej

Strony