Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.33.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zakopanem” 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.27.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Dąbrowie Tarnowskiej” 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.123.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 „Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie” 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.126.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.122.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.128.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Limanowej 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.137.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Zakopanem 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.125.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Dąbrowie Tarnowskiej 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.134.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej 2017-12-27 11:00 więcej
ZP.132.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu 2017-12-27 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/59 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/59 2018-05-14 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/57 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa laserowych mierników prędkości dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/57 2018-05-11 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/56 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa sprzętu fotograficznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/56 2018-05-11 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
55/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa koszulek polo i krótkich spodenek dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-05-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
54/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa rękawiczek nitrylowych b/pudrowych. 2018-05-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
111.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Informacje ogólne: Ofertę należy przesłać do dnia 14 maja 2018r. do godz. 10.00. Sposób przekazania oferty: złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Kraków pok. nr 633A, lub przesłanie na faks (12)61-54-927, lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl. Ofertę sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem. opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana okna na okno kuloodporne o wymiarach 128x97 klasy BR3 (z certyfikatem) wraz z ladą szerokości 60cm oraz z podajnikiem z przesuwną łódką + zintegrowany moduł zewnętrzny interkomu: głośnik klienta i mikrofon klienta - wandaloodporne (zainstalowany w obudowie szuflady)+ baza (mikrofon na wysięgniku + głośnik odbiorcy, możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia głośnika odbiorcy oraz głośnika klienta). Interkomy działają w systemie FULL DUPLEX - co oznacza, iż komunikacja przebiega jednocześnie zarówno od odbiorcy do klienta oraz od klienta do odbiorcy bez konieczności ręcznego przełączania kierunku transmisji. Wykonawca zdemontuje istniejące okno i zamontuje powyższe okno w V Komisariacie Policji w Kra-kowie. Przed zamówieniem okna Wykonawca sam dokona pomiaru otworu. Uwaga: Wykonawca dostarczy dokumenty: certyfikat potwierdzający klasę BR3 wraz z montażem. 2018-05-14 10:00 więcej
ZPU.3.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów promocyjnych i szkoleniowych 2018-05-16 12:00 więcej
20/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych dla Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie 2018-05-14 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
21/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup przemienników MOTOTRBO SLR 5500 DMR z akcesoriami. 2018-05-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/53 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usługi wykonania kopii lub wydruków w trybie czarno-białym na urządzeniach sieciowych wielofunkcyjnych, dostarczonych przez Wykonawcę i zainstalowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych KWP w Krakowie. 2018-05-04 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.9.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48760000-3 Usługa użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemu poczty MS Exchange więcej
ZP.5.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej
ZP.2.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.10.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników odprawy i szkolenia policjantów woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.1.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.95.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50313000-2, 50310000-1, 30121430-6 Kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania drukarek UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.136.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komisariatu Policji w Andrychowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.127.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w Krakowie więcej
ZP.83.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych i Policyjnej Izbie Dziecka oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie więcej

Strony