Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/166/GMT poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZESTAW NARZĘDZI DO POKONYWANIA PRZESZKÓD FIZYCZNYCH, SIŁOWEGO FORSOWANIA PRZESZKÓD 2018-11-09 15:00 więcej
2018/GMT/146 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE 2018/GMT/146 Dotyczące wykonania Serwisu Sprzętu Nurkowego DLA KWP W KRAKOWIE. 2018-11-09 15:30 więcej
49.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługa naprawy układu wodnego działka górnego pojazdu specjalistycznego typu armata wodna marki TAJFUN II należącego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-08 10:00 więcej
60/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa 14 szt. telefonów komórkowych Xiaomi Mi A2 Lite 4GB/64GB 2018-11-21 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
59/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa 10 szt. Pendrive Kingston Data Traveler Locker+ G3 16GB USB 3.0 2018-11-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
165/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup wyposażenia specjalnego dla policjantów garnizonu małopolskiego 2018-11-09 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
58/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa testera radiokomunikacyjnego R8100 f-my Freedom wraz z dodatkowymi opcjami 2018-11-09 12:00 więcej
164/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup materacy i bielizny pościelowej 2018-11-05 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
48.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa olejów lotniczych dla Komedy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-07 12:00 więcej
2018/GMT/152 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w postaci bezzałogowych statków powietrznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-06 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.77.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.93.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39131000-9, 39131100-0, 39132000-6, 44421000-7 Dostawa sprzętu metalowego w postaci szaf metalowych i regałów przesuwnych archiwizacyjnych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.107.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.89.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121430-6, 30232110-8 Świadczenie usług wykonywania wydruków i kopii w trybie czarno-białym na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.57.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6, 50532000-3 Usługi naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów OST-112 więcej
ZP.98.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Wykonanie naprawy urządzenia Video Spectral Comparator VSC-4C. więcej
ZP.79.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.81.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71320000-7 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania budowlanego pn. V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.99.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.72.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34120000-4, 34223000-6, 34000000-7 Dostawa autobusu oraz przyczepy transportowej dla KWP w Krakowie więcej

Strony