Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
35.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu pokrycia dachowego poprzez ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego pokrycia grubości 5,2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej zgrzewaną gazem propan-butan do podłoża, po uprzednim wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy - na budynku garażowym KP Krynica ul. Polna 4 o powierzchni 152 m2 2017-08-17 12:00 więcej
ZPU.104.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Projekt i druk banerów reklamowych i innych materiałów. 2017-08-11 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
31.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu klimatyzatora typu Split o mocy 5 kW w pomieszczeniu serwerowni Komisariatu Policji w Tarnowie przy ul. Narutowicza 6 2017-08-09 12:00 więcej
ZPU.103.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu biurowego w postaci kserokopiarek i niszczarek dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-08-10 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.100.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczeń Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w przyziemiu budynku C przy ul. Mogilskiej 109 2017-08-09 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
9/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj. małopolskiego. 2017-08-11 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.101.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczeń kondygnacji piwnicznej budynku Komendy Powiatowej Policji w Limanowej , ul. Żwirki i Wigury 7 2017-08-08 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.99.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA PAŁEK TELESKOPOWYCH ESP 21 "EXB-21H BLK BH-34 DLA KWP W KRAKOWIE 2017-08-08 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.102.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi regeneracji bloków, wałów korbowych, oraz kompleksowych remontów silników spalinowych samochodów osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-08-09 13:00 więcej
ZPU.88.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego systemu wentylacji mechanicznej pomieszczenia strzelnicy ćwiczebnej w budynku KPP w Olkuszu. 2017-08-03 15:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.29.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.14.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2 Usługi wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego i/lub dzierżawa kontenerów więcej
ZP.21.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.17.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6, 39514100-9 Dostawa środków higieny osobistej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.20.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.11.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.1.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39113000-7, 39112000-0 Dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł dla jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.7.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 79800000-2, 42962000-7 Usługi wydruku na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę więcej
ZP.9.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji (adiustacji) lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.8.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej

Strony