Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
138.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie zakupu i dostawy elektronarzędzia frezarki do połączeń domino FESTOOL DF 500 Q-PLUS dla potrzeb warsztatu stolarskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-11-15 12:00 więcej
ZPU.160.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest: dostawa baterii i akumulatorów dla jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-11-13 14:00 więcej
ZPU.159.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu AGD i urządzeń gastronomicznych 2017-11-15 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
18/AŁi/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych 2017-11-17 12:00 więcej
17/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych 2017-11-17 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2017/GMT/27 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń gastronomicznych w postaci zmywarek do naczyń. 2017-11-15 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
26/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego do prowadzenia ćwiczeń tresurowych psów służbowych. 2017-11-10 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
11.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa 200 szt., wykonanych z elastycznego PCV, pachołków drogowych o wysokości 50 cm, w kolorze pomarańczowym z białymi pasami 2017-11-10 12:00 więcej
10.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa trzech kompletów edukacyjnych nakładek na koła samochodu osobowego, symulujących jazdę po śliskiej nawierzchni 2017-11-10 12:00 więcej
2017/GMT/25 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa materiałów techniki policyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (odczynniki do NARKO II)., 2017/GMT/25 2017-11-09 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.44.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 65111000-4, 90000000-7, 41110000-3 Dostawa wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w odniesieniu do nieruchomości: Kraków, ul. Władysława Łokietka 205. więcej
ZP.117.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do jednostek Policji garnizonu małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.22.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90911200-8, 90911300-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Łokietka 205. więcej
ZP.31.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30121000-3, 30231300-0, 30213100-6, 30213000-5, 30233300-4, 48000000-8 Dostawa sprzętu informatycznego, UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.12.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.46.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 3 szt. samochodów osobowych typu SUV o napędzie hybrydowym więcej
ZP.27.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0, 34913000-0 Dostawa akcesoriów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.16.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331100-7, 45000000-7 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.25.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 42913300-2, 42913400-3, 42913500-4, 42514310-8 Dostawa materiałów filtracyjnych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej

Strony