Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/154 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa sprzętu na wyposażenie siłowni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/154 2018-10-30 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
46.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tapicerskich w pojazdach służbowych będących własnością KWP w Krakowie. 2018-10-31 12:00 więcej
279.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont tarasu , uszczelnienie, izolacja w budynku KPP Zakopane , ul. Jagiellońska 32 2018-10-26 10:00 więcej
44.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego nożycowego dla KWP w Krakowie 2018-10-26 12:00 więcej
278.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Komisariat Policji Tarnów-Centrum w Tarnowie, ul. Narutowicza 6 - remont korytarzy III, IV i V piętra 2018-10-31 12:00 więcej
276.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont nawierzchni odcinków dróg asfaltowych wraz z krawężnikami, zgodnie z załączonymi mapkami oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na całym terenie wewnętrznym KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-10-29 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/147 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ŻALUZJI I ROLET DLA JEDNOSTEK I KOMÓREK POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2018-11-05 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
275.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach 2018-10-29 09:00 więcej
148/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup środków ochrony indywidualnej 2018-10-26 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
144/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa. 2018-10-26 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.90.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5 Usługa telekomunikacyjne, w zakresie telefonii komórkowej, obejmujące świadczenie usług transmisji danych wraz z możliwością odbioru SMS za pomocą kart operacyjnych, usługi Multiinfo – SMS, oraz transmisje danych wraz z aktywacją głosową w sieci Plus. więcej
ZP.92.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.56.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39830000-9, 39813000-4, 33760000-5 Dostawa środków czystości więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.52.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6 Dostawa środków higieny osobistej więcej
ZP.86.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych więcej
ZP.8.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71520000-9 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.62.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Termomodernizacja budynków nr 11, 12 KWP oraz bud. nr 13 (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.91.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.12.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Szczawnica - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany

Strony