Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
8/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa urządzenia UPS POWERWARE 9305 2017-08-03 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
7/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj. małopolskiego. 2017-07-28 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.98.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla Policjantów garnizonu małopolskiego, nr sprawy: ZPU.98.2017 2017-08-01 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
25.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu generalnego jednej pompy w zestawie pompy podwójnej typ DPN 125/224-5,5/4 G12B 120916193/9510 w wymiennikowni w budynku nr 29 Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2017-08-04 12:00 więcej
2017/GMT/7 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla Policjantów garnizonu małopolskiego 2017-08-01 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.96.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa napojów chłodzących w postaci naturalnej wody mineralnej dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego. 2017-07-27 13:00 więcej
17.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa agregatu prądotwórczego marki CES model I.220 S/I-A wraz z wymianą części tj. rozrusznika, grzałki bloku silnika, czujnika poziomu paliwa w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem 2017-07-26 12:00 więcej
5/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj. małopolskiego. 2017-07-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2017/GMT/6 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materialów profilaktycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - nr sprawy 2017/GMT/6 WPROWADZONO ZMIANY 2017-07-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
6/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Rejestrator DS-7216HQHI-F2/N/A z akcesoriami standardowo dostarczanymi przez producenta. 2017-07-21 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.6.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.5.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.2.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2017 r więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-89/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn. „KPP Limanowa – remont II etap przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Limanowej, Nr sprawy: ZP-75/2016”. więcej
ZP-103/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji, wzorcowania lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-118/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48000000-8, 48220000-6, 72253200-5 Aktualizacja licencji na serwisy bezpieczeństwa do urządzeń zapewniających zintegrowany system zabezpieczeń wraz z instruktażem oraz usługą wsparcia technicznego i gwarancji na posiadane urządzenia w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego więcej
ZP.4.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-102/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50112100-4 Usługi kompleksowych napraw blacharskich i lakierniczych pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie więcej
ZP-116/2016 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego segmentu „D” oraz samochodu osobowego typu furgon więcej
Wprowadzono zmiany

Strony