Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2017/GMT/24 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp zapytania cenowego na zakup i dostawę materiałów techniki policyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pochłaniaczy zapachów)., 2017/GMT/24 2017-11-08 11:00 więcej
ZPU.158.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu gospodarczego do obsługi pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-11-10 10:00 więcej
9.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa kompletu fabrycznie nowych, oryginalnych płatów szczotek myjących do myjni Christ Primus C-150 2017-11-08 12:00 więcej
19/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługa naprawy urządzeń UPS wraz z wymianą baterii. 2017-11-06 12:00 więcej
ZPU.156.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont węzłów sanitarnych w V Komisariacie Policji w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 20-22 2017-11-07 11:00 więcej
135.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie remontu ogrodzenia od strony wjazdu do wewnętrznego parkingu Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce 2017-11-08 15:00 więcej
132.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach 2017-11-07 10:00 więcej
23/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy KP Wodny KWP w Krakowie. 2017-11-07 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.157.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu gospodarczego do ogrzewania hangaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-11-06 12:00 więcej
ZPU.155.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa testera radiokomunikacyjnego R8100 2017-11-07 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.28.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 31431000-6 Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.26.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa materiałów do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.23.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34521000-5 Dostawa 2 szt. łodzi kat. R2 wraz z przyczepami do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.43.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.35.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 22000000-0 Dostawa formularzy służbowych oraz druków ścisłego zarachowania na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w 2017 r. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.36.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.24.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 38434000-6 Dostawa specjalistycznych analizatorów do identyfikacji nieznanych substancji w celu ochrony środowiska naturalnego na terenie woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.10.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego – Mercedes Sprinter więcej
ZP.15.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 3 szt. samochodów osobowych typu SUV o napędzie hybrydowym więcej
ZP.19.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej

Strony