Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-5/2016 Dostawa ręcznych wykrywaczy metali 2016-01-28 14:30 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU-8/2016 Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego badawczego oraz medycznego użytkowanego przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2016 r., 2016-01-28 14:00 więcej
ZPU-3/2016 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 2016-01-20 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU-1/2016 Usługa dostępu urządzeń Policji do publicznej sieci umożliwiającej zestawienie tunelu VPN łączami teleinformatycznymi z obiektów i pomieszczeń technicznych EmiTel S.A. oraz Orange Polska S.A. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2016-01-13 14:00 więcej
ZPU-199/2015 Przeglądy i opróżnianie separatorów węglowodorów wraz z odstojnikami piasku zainstalowanych w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 56 2016-01-20 12:00 więcej
ZPU-181/2015 Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych (kalendarzy) oraz materiałów papierniczych (pracownia poligraficzna) dla komórek/jednostek organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego Dostawa materiałów biurowych więcej
ZPU-193/2015 Zakup telefonów komorkówych i sprzętu komputerowego 2015-12-16 12:00 więcej
ZPU-187/2015 Wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne osób wykonujących prace podwodne oraz badania profilaktyczne na stanowisku policjanta (do pracy na lądzie) zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie więcej
ZPU-183/2015 Dostawa akcesoriów i podzespołów informatycznych 2015-12-09 12:00 więcej
ZPU-179/2015 Dostawa sprzętu gospodarczego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ul. B.Prusa 3 2015-12-09 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-176/2013 45000000-7 Roboty remontowe obiektów KMP w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24 więcej
ZP-186/2013 34113300-5 Dostawa 9 szt. samochodów osobowych kategorii M1 w policyjnej wersji nieoznakowanej. więcej
ZP-189/2013 45000000-7 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu sali 201B z przylegającym pomieszczeniem technicznym oraz częścią holu, zlokalizowanych na II piętrze budynku B KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z realizacją robót remontowych więcej
ZP-180/2013 03320000-8 Dostawa psów służbowych dla potrzeb garnizonu małopolskiego Policji więcej
ZP-183/2013 32412100-5 Dostawa infrastruktury światłowodowej wraz z obsługą serwisową więcej
ZP-182/2013 09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Piwnicznej więcej
ZP-184/2013 45312310-3 Wykonanie instalacji odgromowej budynku administracyjno-biurowego Komisariatu Policji Tarnów Centrum na działce nr 103/1 przy ul. Bandrowskiego 3 w Tarnowie więcej
ZP-178/2013 48000000-8 Dostawa i instalacja systemu wydruku w ramach projektu "Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji" więcej
ZP-181/2013 39113000-7, 39141300-5, 39121100-7, 39132100-7, 44421000-7 Dostawa wraz z montażem mebli w postaci: krzeseł, szaf, mebli biurowych i mebli metalowych. więcej
ZP-163/2013 45000000-7 KPP Chrzanów - wymiana UPS-a 60 kVA więcej

Strony