Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-35/2015 Dostawa napojów chłodzących w postaci naturalnej wody mineralnej dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego 2015-05-14 11:00 więcej
ZPU-40/2015 Dostawa kajdanek szczękowych dla jednostek Policji woj. małopolskiego, ZPU-40/2015 2015-05-06 11:00 więcej
ZPU-39/2015 Dostawa asortymentu teleinformatycznego 2015-05-12 12:00 więcej
ZPU-37/2015 Dostawa kajdanek szczękowych oraz futerałów dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2015-05-06 11:00 więcej
ZPU-38/2015 Dostawa mebli metalowych dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej 2015-05-11 12:00 więcej
ZPU-34/2015 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracowników KWP w Krakowie 2015-04-29 11:00 więcej
ZPU-29/2015 Aktywacja usług transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE/UMTS/HSPA 2015-04-28 11:00 więcej
Dialog techniczny Zamawiający ma zamiar przeprowadzić dialog techniczny mający na celu uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy dla dwóch zadań (szczegóły w załączeniu) 2015-05-08 15:30 więcej
ZPU-33/2015 Usługa w zakresie bieżących konserwacji i napraw klimatyzacji precyzyjnej opartej na systemie wody lodowej dla pomieszczenia serwerowni p. 106 oraz UPS w budynku D, przy ul .Mogilskiej 109 w Krakowie 2015-04-27 12:00 więcej
ZPU-27/2015 Dostawa środków farmaceutycznych 2015-04-24 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-149/2013 45000000-7 KP Wojnicz - remont. więcej
ZP-90/2013 45450000-6 KP Biecz - termomodernizacja więcej
ZP-148/2013 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ulicy Bolesława Prusa 3 więcej
ZP-144/2013 50410000-2 Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-105/2013 45000000-7 KP Ciężkowice - remont pomieszczeń. więcej
ZP-87/2013 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy ulicy Władysława Łokietka 205 więcej
ZP-98/2013 45450000-6, 45261000-4 Termomodernizacja budynku KP w Bukownie więcej
ZP-147/2013 39113000-7, 39141300-5, 39121100-7 Dostawa wraz z montażem mebli w postaci: krzeseł, foteli i mebli biurowych. więcej
ZP-146/2013 45000000-7, 45410000-4 Wykonanie termomodernizacji budynków administracyjno-biurowych (A,B,C,D,E,G) przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-111/2013 30125110-5 na zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do faksów dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej

Strony