Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-26/2014 Dostawa dwóch urządzeń do serwisowania klimatyzacji samochodowej 2014-04-18 14:00 więcej
ZPU-24/2014 Wykonanie przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki prac konserwatorskich dotyczących polichromii ściennej (z czterema herbami) w korytarzu KP Tarnów-CENTRUM 2014-04-22 15:00 więcej
ZPU-23/2014 Konserwacja i naprawy trzech central telefonicznych DGT 3450 2014-04-18 12:00 więcej
ZPU-22/2014 Dostawa tonerów do wybranych urządzeń. 2014-04-10 12:00 więcej
ZPU-21/2014 Remont pomieszczeń służbowych KPP w Oświęcimiu 2014-04-04 15:00 więcej
ZPU-20/2014 Dostawa krzeseł konferencyjnych dla KWP w Krakowie 2014-03-28 15:00 więcej
ZPU-19/2014 Dostawa filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych. 2014-03-28 14:00 więcej
ZPU-18/2014 Dostawa materiałów dla KWP w Krakowie 2014-03-21 15:00 więcej
ZPU-17/2014 Dostawa szafy metalowej 2014-03-14 12:00 więcej
ZPU-15/2014 Dostawa kurtek nieprzemakalnych z podpinką uniwersalną 2014-03-07 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-94/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (5 zadań) więcej
ZP-99/2013 50118110-9 Świadczenie usług holowania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych na teren parkingu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. więcej
ZP-78/2013 45000000-7 KPP Bochnia - remont kompleksowy więcej
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony