Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
103/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup obuwia sportowego dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-08-16 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
98/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa napojów chłodzących w postaci naturalnej wody mineralnej dla policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego 2018-08-14 10:00 więcej
218.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa dźwigu osobowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-08-17 12:00 więcej
ZPU.11.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Turnus sanatoryjny o profilu antystresowym 2018-08-17 12:00 więcej
101/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup środków ochrony indywidualnej 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
102/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup wyposażenia specjalnego dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-08-10 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
100/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup rękawic ochronnych kevlarowych. 2018-08-10 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
99/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci. 2018-08-09 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
37/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń UPS 2018-08-20 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
180.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż 4 szt. używanych klimatyzatorów w KPP Brzesko 2018-08-06 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.22.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135000-4 Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków więcej
ZP.64.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.25.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5 Dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.24.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33140000-3 Dostawa materiałów do zabezpieczania śladów biologicznych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.4.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50750000-7 Usługi konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych oraz pomostów dla osób niepełnosprawnych eksploatowanych w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.54.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia policjantów i pracowników Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.43.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50800000-3, 50610000-4, 50700000-2, 51700000-9, 75251110-4 Usługi polegające na konserwacji, serwisie bieżącym oraz naprawie systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach małopolskiej Policji więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.44.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany

Strony