Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.97.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa telefonów komórkowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-07-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.90.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-07-25 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.95.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczeń obejmujących stanowiska kierowania w budynku administracyjnym KPP Wieliczka przy ul. Jedynaka 30a 2017-07-20 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.89.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Powiększenie parkingu zewnętrznego, położenie kostki brukowej i rewitalizacja terenu zielonego przed budynkiem administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przy ul. Jedynaka 30a 2017-07-27 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2017/GMT/5 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA CZĘŚCI DO BRONI STRZELECKIEJ DLA KWP W KRAKOWIE 2017-07-27 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.91.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa laptopów - UWAGA ZMIANA TERMINU 2017-07-27 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.94.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu 2017-07-21 12:00 więcej
4/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń informatycznych dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2017-07-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
3/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zakup 176 aktywacji usług transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE wraz z dostawą kart SIM 2017-07-14 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
12.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu 2 sztuk klimatyzatorów typu Split o mocy 5 kW w pomieszczeniach biurowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek D pok. 104 2017-07-14 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-105/2016 09120000-6 Dostawa gazu z sieci gazowej do obiektu KPP Kraków. więcej
ZP-115/2016 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego segmentu „D” więcej
ZP-101/2016 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu KPP Kraków. więcej
ZP-96/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64214400-3 Dzierżawa przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych więcej
ZP-114/2016 39224000-8, 18930000-7, 39224330-0, 39514200-0 Dostawa artykułów gospodarczych i przyborów do utrzymania czystości. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-95/2016 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp 39830000-9, 39813000-4, 33760000-5 Dostawa środków czystości UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-112/2016 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego segmentu „D” oraz samochodu osobowego typu furgon więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-107/2016 30233140-4, 48820000-2 Rozbudowa macierzy oraz dostawa serwera typu blade więcej
ZP-113/2016 39130000-2, 39113000-7, 39112000-0 Dostawa wraz z montażem mebli więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-97/2016 72400000-4, 64216100-4 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek Policji garnizonu małopolskiego. więcej

Strony