Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.154.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego 2017-11-07 12:00 więcej
124.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu 3 szt. klimatyzatorów typu Split o mocy 2 x 5 kW i 7 kW w pomieszczeniach biurowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek C parter 7 kW, I p. 5 kW, budynek D III p. pok. 315 2017-11-06 12:00 więcej
ZPU153/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem umowy jest naprawa Systemów CCTV, która zostanie zrealizowana w wymienionych jednostkach garnizonu Małopolskiej Policji. 2017-11-08 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2017/GMT/22 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Sprzęt uzbrojenia dla KWP w Krakowie. 2017-11-06 15:30 więcej
2017/GMT/21 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu uzbrojenia dla KWP w Krakowie. 2017-11-06 15:30 więcej
2017/GMT/20 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu uzbrojenia dla KWP w Krakowie. 2017-11-06 15:30 więcej
ZPU.149.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń poligraficznych w postaci plotera laserowego oraz powielacza cyfrowego w celu doposażenia Pracowni Poligrafii Wydziału GMT KWP w Krakowie 2017-11-06 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
19/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa i montaż mebli dla KPP w Wieliczce 2017-11-03 12:00 więcej
131.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót remontowych w budynku administracyjnym Komisariatu Policji Tarnów-Zachód 2017-11-03 15:00 więcej
2017/GMT/18 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu (wraz z montażem i uruchomieniem) do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 2017-11-03 15:30 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.29.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
ZP.14.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2 Usługi wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego i/lub dzierżawa kontenerów więcej
ZP.21.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.17.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33711900-6, 39514100-9 Dostawa środków higieny osobistej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.20.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Organizacja szkolenia wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.11.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.1.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39113000-7, 39112000-0 Dostawa wraz z montażem foteli i krzeseł dla jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.7.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 79800000-2, 42962000-7 Usługi wydruku na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę więcej
ZP.9.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji (adiustacji) lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.8.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej

Strony