Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
182.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego oraz głównych wyłączników pożarowych prądu w budynku Komisariatu Policji w Czchowie przy ul. Rynek 2 oraz pomiarów instalacji odgromowej w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku 2017-12-11 12:00 więcej
181.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie filtrów do central wentylacyjnych - zestawienie w załączniku nr 1 2017-12-11 12:00 więcej
ZPU.169.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa maskotek "Inspektor Wawelek" z plecakiem z logo Policji. 2017-12-11 15:00 więcej
180.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa papy asfaltowej ICOPAL Top PYE PV250 S5,2 www Szybki profil SBS dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-11 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
179.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, w budynku administracyjnym przy ul. Szczepanowskiej 53 2017-12-08 15:00 więcej
175.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa wykładziny PCV oraz listew do wykładzin na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-08 10:00 więcej
2017/GMT/48 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa sprzętu fotograficznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2017/GMT/48 2017-12-07 12:00 więcej
42/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przegląd i konserwacja UPS Delta Power serii GreenForce o mocy 10kVA wraz z wymianą 80 szt. akumulatorów (firmy CSB typu UPS 12360 7 F2 12V 7,5Ah) 2017-12-08 12:00 więcej
20.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie SKP dla KWP w Krakowie 2017-12-08 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
41/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zapewnienie usługi wsparcia technicznego i upgrade wraz z instruktażem oraz gwarancją na posiadane urządzenia FortiGate w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego 2017-12-12 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.86.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.82.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.85.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.81.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.119.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09320000-8 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu KPP Olkusz. więcej
ZP.63.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 65300000-6 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu OPP w Krakowie, ul. Łokietka 205. więcej
ZP.70.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6, 50532000-3 Usługi naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów OST-112 więcej
ZP.52.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30197630-1, 30197644-2 Dostawa materiałów papierniczych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30199230-1, 30199500-5, 22851000-0, 30197600-2 Dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.71.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia” więcej
Wprowadzono zmiany

Strony