Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/154 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa sprzętu na wyposażenie siłowni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/154 2018-10-30 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
46.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tapicerskich w pojazdach służbowych będących własnością KWP w Krakowie. 2018-10-31 12:00 więcej
279.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont tarasu , uszczelnienie, izolacja w budynku KPP Zakopane , ul. Jagiellońska 32 2018-10-26 10:00 więcej
44.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego nożycowego dla KWP w Krakowie 2018-10-26 12:00 więcej
278.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Komisariat Policji Tarnów-Centrum w Tarnowie, ul. Narutowicza 6 - remont korytarzy III, IV i V piętra 2018-10-31 12:00 więcej
276.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont nawierzchni odcinków dróg asfaltowych wraz z krawężnikami, zgodnie z załączonymi mapkami oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na całym terenie wewnętrznym KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-10-29 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/147 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ŻALUZJI I ROLET DLA JEDNOSTEK I KOMÓREK POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2018-11-05 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
275.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach 2018-10-29 09:00 więcej
148/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup środków ochrony indywidualnej 2018-10-26 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
144/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa. 2018-10-26 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.12.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Szczawnica - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.21.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33000000-0, 38000000-5 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie więcej
ZP.53.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4, 18443320-5, 18223200-0, 18234000-8, 18323000-9, 18330000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18114000-1, 18422000-3, 18212000-8, 18425000-4, 18400000-3, 35113440-5, 18810000-0 Dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD więcej
ZP.61.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynków stacji obsługi transportu KWP w Krakowie przy ul. Konarskiego 43 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.87.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.75.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.76.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych. więcej
ZP.84.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.85.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45210000-2, 71222000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2 Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.80.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej

Strony