Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-52/2015 Wykonanie remontu pomieszczeń służbowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 2015-06-08 11:00 więcej
ZPU-51/2015 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracowników KWP w Krakowie 2015-06-03 11:00 więcej
ZPU-50/2015 Dostawa baterii i akumulatorów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nr sprawy ZPU-50/2015 2015-06-01 11:00 więcej
ZPU-47/2015 Wykonanie remontu dwóch pomostów i trapu o konstrukcji stalowej, spawanej, przystani pływającej „KRAKÓW” dla Komisariatu Wodnego KWP przy ul. Tynieckiej 16 w Krakowie. Zamówienie podzielone na trzy zadania: Pomosty posiadają identyczną budowę. Różnią się jedynie długością. Zadanie nr 1. Remont pomostu pływającego o wym. 8,15 m x 2,10 m, h= 0,72 m polegającego na:  przetransportowaniu pomostu z ul. Tynieckiej 16 w Krakowie do miejsca realizacji jego remontu i z powrotem do miejsca lokalizacji na rzece Wiśle przy ul. Tynieckiej 16  naprawa jednego słupka barierki ochronnej pomostu  wymiana belki do łączenia ze sobą pomostów, przyspawanej do krótszego boku pomostu na belkę z systemem zawiasowym ( istniejąca posiada kolucha, które powodują wzajemne uderzanie o siebie połączonych pomostów )  oczyszczeniu konstrukcji stalowej pomostu( piaskowanie) wraz ze słupkami barierki ochronnej oraz dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną, poliuretanową, o wysokiej odporności na działanie wody, czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie atmosferyczne Zadanie nr 2. Remont pomostu pływającego o wym. 4,52 m x 2,10 m, h= 0,72 m polegającego na:  przetransportowaniu pomostu z ul. Mogilskiej 109 w Krakowie do miejsca realizacji jego remontu i z powrotem do miejsca lokalizacji na rzece Wiśle przy ul. Tynieckiej 16  wymiana dwóch zbiorników wypornościowych tzw. pływaków na nowe ( wymiary zbiorników: średnica: 0,60 m, długość 2,00 m, dennice grub. 3,8 mm, płaszcz zbiorników grub. 4,0 mm )  wymiana belki do łączenia ze sobą pomostów, przyspawanej do krótszego boku pomostu na belkę z systemem zawiasowym ( istniejąca posiada kolucha, które powodują wzajemne uderzanie o siebie połączonych pomostów )  oczyszczeniu konstrukcji stalowej pomostu( piaskowanie) wraz ze słupkami barierki ochronnej i pokładu oraz dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną, poliuretanową, o wysokiej odporności na działanie wody, czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie atmosferyczne Zadanie nr 3. Remont trapu o wym. 4,50 m x 0,60 m polegającego na:  przetransportowaniu trapu z ul. Tynieckiej 16 w Krakowie do miejsca realizacji jego remontu i z powrotem do miejsca lokalizacji na rzece Wiśle przy ul. Tynieckiej 16  przerobienie sposobu mocowania blach pokładu trapu z podłużnego na poprzeczny przy wykorzystaniu istniejących blach pokładu trapu, celem eliminacji poślizgnięcia się osób użytkujących trap  montaż ruchomego ( na przegubie) mocowania trapu do pomostu  oczyszczeniu konstrukcji stalowej trapu (piaskowanie) i jego pokładu oraz dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną, poliuretanową, o wysokiej odporności na działanie wody, czynniki mechaniczne, chemiczne oraz działanie atmosferyczne Zamówienie musi być wykonane zgodnie z zaleceniami wyszczególnionymi w protokole z przeglądu technicznego dokonanego przez przedstawiciela Polskiego Rejestru Statków przedłożone w załączeniu). Prace spawalnicze winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze ponadpodstawowe (np. UDT, Inst. Spawaln., PRS). Materiały budowlane użyte w tym zamówieniu muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne. 2015-06-08 11:00 więcej
ZPU-49/2015 Dostawa wyposażenia sanitarnego dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. 2015-05-29 12:00 więcej
ZPU-48/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Likwidacja energochłonnych urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach serwerowni i węzłów informatycznych oraz centralowych wraz z przyległymi pomieszczeniami administratorów i zastąpienie ich urządzeniami z wykorzystaniem free cooling oraz odzyskiem energii cieplnej do wykorzystania w wentylacji – Budynek D KWP w Krakowie” 2015-06-01 11:00 więcej
ZPU-30/2015 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego jednostanowiskowej, modułowej, bezdotykowej myjni samochodowej na terenie KWP Kraków, przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZPU-46/2015 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2015-05-27 12:00 więcej
ZPU-45/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu budynku Komisariatu Policji w Muszynie przy ul. Zielonej 1A 2015-05-22 11:00 więcej
ZPU-44/2015 Dostawę 2 szt. pojemników gazoszczelnych do przechowywania i transportu materiałów wybuchowych oraz biologicznie lub chemicznie czynnych 2015-05-27 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-78/2013 45000000-7 KPP Bochnia - remont kompleksowy więcej
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony