Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-36/2016 Zakup przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów NGRMP woj. małopolskiego 2016-03-31 13:00 więcej
ZPU-35/2016 Dostawa lodówek dla KWP w Krakowie 2016-03-15 14:00 więcej
ZPU-33/2016 Dostawa fabrycznie nowego asortymentu w postaci narzędzi i sprzętu warsztatowego 2016-03-16 13:00 więcej
ZPU-31/2016 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracowników KWP w Krakowie, Nr sprawy: ZPU- 31 /2016 2016-03-17 15:00 więcej
ZPU-32/2016 Przeglądy techniczne samochodów SKODA 2015-03-09 13:00 więcej
ZPU-26/2016 Dzierżawa torów światłowodowych na terrenie miasta Krakowa 2016-03-09 14:00 więcej
ZPU-28/2016 Asortyment informatyczny 2016-03-04 12:00 więcej
ZPU-25/2016 Przeglądy okresowy samochodów marki OPEL 2016-02-29 13:00 więcej
ZPU-24/2016 Przeglądy okresowe samochodów marki SKODA 2016-02-29 13:00 więcej
ZPU-23/2016 Przeglądy techniczne samochodów marki KIA 2016-02-29 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-152/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu więcej
ZP-155/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (6 zadań) więcej
ZP-150/2013 90915000-4, 71630000-3 Wykonanie usług kominiarskich związanych z okresową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dla obiektów Policji garnizonu małopolskiego. więcej
ZP-149/2013 45000000-7 KP Wojnicz - remont. więcej
ZP-90/2013 45450000-6 KP Biecz - termomodernizacja więcej
ZP-148/2013 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ulicy Bolesława Prusa 3 więcej
ZP-144/2013 50410000-2 Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-105/2013 45000000-7 KP Ciężkowice - remont pomieszczeń. więcej
ZP-87/2013 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przy ulicy Władysława Łokietka 205 więcej
ZP-98/2013 45450000-6, 45261000-4 Termomodernizacja budynku KP w Bukownie więcej

Strony