Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-72/2015 Usługa dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemów funkcjonujących w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego 2015-07-08 12:00 więcej
GMT3/2015 Zakup sprzętu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego 2015-07-02 10:00 więcej
ZPU-70/2015 Dostawa środków higieny osobistej dla policjantów i pracowników Policji 2015-07-03 13:00 więcej
ZPU-68/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wprowadzenie elektronicznych systemów nadzoru i zarządzania, które będą wymuszały wyłączenie urządzeń elektrycznych oraz wprowadzenie energooszczędnych systemów oświetleniowych”. 2015-06-30 11:00 więcej
ZPU-63/2015 DOSTAWA ŻALUZJI PIONOWYCH I POZIOMYCH ORAZ ROLETY TEKSTYLNYCH dla KWP w Krakowie, nr sprawy ZPU-63/2015 2015-06-24 10:00 więcej
ZPU-59/2015 Dzierżawę kanalizacji kablowej/otworu kanalizacji kablowej na potrzeby ułożenia kabla światłowodowego w relacji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 – Komenda Miejska PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19 2015-06-24 11:00 więcej
ZPU-64/2015 Dostawa kajdanek szczękowych metalowych ze stali nierdzewnej zakładane na ręce i nogi dla jednostek Policji woj. małopolskiego, nr sprawy ZPU-64/2015. 2015-06-24 11:00 więcej
ZPU-62/2015 DOSTAWA NOŻY TAKTYCZNYCH WIELOCZYNNOŚCIOWYCH FIRMY LEATHERMAN dla KWP w Krakowie, nr sprawy ZPU-62/2015 2015-06-23 11:00 więcej
ZPU-61/2015 DOSTAWA LUSTER INSPEKCYJNYCH DO KONTROLI MIEJSC NIEDOSTĘPNYCH dla KWP w Krakowie, nr sprawy ZPU-61/2015 w podziale na zadania 2015-06-22 11:00 więcej
GMT 2/2015 MicroAmp Optical Adhesive Film 2015-06-22 10:30 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-94/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (5 zadań) więcej
ZP-99/2013 50118110-9 Świadczenie usług holowania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych na teren parkingu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. więcej
ZP-78/2013 45000000-7 KPP Bochnia - remont kompleksowy więcej
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony