Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-36/2016 Zakup przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów NGRMP woj. małopolskiego 2016-03-31 13:00 więcej
ZPU-35/2016 Dostawa lodówek dla KWP w Krakowie 2016-03-15 14:00 więcej
ZPU-33/2016 Dostawa fabrycznie nowego asortymentu w postaci narzędzi i sprzętu warsztatowego 2016-03-16 13:00 więcej
ZPU-31/2016 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracowników KWP w Krakowie, Nr sprawy: ZPU- 31 /2016 2016-03-17 15:00 więcej
ZPU-32/2016 Przeglądy techniczne samochodów SKODA 2015-03-09 13:00 więcej
ZPU-26/2016 Dzierżawa torów światłowodowych na terrenie miasta Krakowa 2016-03-09 14:00 więcej
ZPU-28/2016 Asortyment informatyczny 2016-03-04 12:00 więcej
ZPU-25/2016 Przeglądy okresowy samochodów marki OPEL 2016-02-29 13:00 więcej
ZPU-24/2016 Przeglądy okresowe samochodów marki SKODA 2016-02-29 13:00 więcej
ZPU-23/2016 Przeglądy techniczne samochodów marki KIA 2016-02-29 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony