Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu warsztatowego i narzędzi 2017-06-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
3.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa akumulatora AGM VICTRON ENERGY 2017-06-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie projektu monitoringu dla Komisariatu Policji II w Krakowie przy ul. Lubicz 21. 2017-06-26 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.71.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Likwidacja zbiorników nieczystości płynnych oraz wykonanie sieci wewnętrznej kanalizacji dla jednostek podległych KMP Nowy Sącz 2017-06-23 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.77.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu fotograficznego. 2017-06-22 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.76.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa licencji 2017-06-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.78.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa latarek. 2017-06-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.75.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa monitorów, telewizora i tabletu 2017-06-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
1/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa urządzeń informatycznych, Nr sprawy: 1/AŁI/2017 2017-06-21 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
1.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont schodów wejściowych do obiektu Komisariatu Policji w Bobowej przy ul. Okrężnej 9, 38-350 Bobowa. 2017-06-27 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-183/2013 32412100-5 Dostawa infrastruktury światłowodowej wraz z obsługą serwisową więcej
ZP-182/2013 09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Piwnicznej więcej
ZP-184/2013 45312310-3 Wykonanie instalacji odgromowej budynku administracyjno-biurowego Komisariatu Policji Tarnów Centrum na działce nr 103/1 przy ul. Bandrowskiego 3 w Tarnowie więcej
ZP-178/2013 48000000-8 Dostawa i instalacja systemu wydruku w ramach projektu "Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji" więcej
ZP-181/2013 39113000-7, 39141300-5, 39121100-7, 39132100-7, 44421000-7 Dostawa wraz z montażem mebli w postaci: krzeseł, szaf, mebli biurowych i mebli metalowych. więcej
ZP-163/2013 45000000-7 KPP Chrzanów - wymiana UPS-a 60 kVA więcej
ZP-170/2013 32420000-3 Dostawa przełączników sieciowych. więcej
ZP-167/2013 45000000-7 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu sali 201B z przylegającym pomieszczeniem technicznym oraz częścią holu, zlokalizowanych na II piętrze budynku B KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z realizacją robót remontowych więcej
ZP-169/2013 32420000-3 Dostawa wraz z instalacją punktów logicznych w jednostkach Policji woj małopolskiego więcej
ZP-174/2013 50118110-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu więcej

Strony