Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.66.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Sporządzenie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu inwestycyjnego pt. „Nowoczesna Policja dla Małopolski” znajdującego się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja 2017-06-07 15:00 więcej
ZPU.65.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin podczas pobytu nad morzem 2017-06-01 11:00 więcej
ZPU.58.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa przedmiotów odzieży ochronnej dla pracowników Policji woj. małopolskiego 2017-06-01 15:00 więcej
ZPU.63.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. 2017-05-25 12:00 więcej
ZPU.62.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup sprzętu kwaterunkowego 2017-05-23 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.60.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi regeneracji głowic silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-05-15 12:00 więcej
ZPU.57.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności 2017-05-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.55.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonywanie kompleksowych regeneracji sprężarek klimatyzacji (zwanych dalej sprężarkami) samochodów osobowych oraz dostawczych użytkowanych przez Policję woj. małopolskiego zleconych przez Zamawiającego. 2017-05-05 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.54.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Organizacja 3 dniowej wycieczki do Budapesztu dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin 2017-04-27 11:00 więcej
ZPU.53.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawę fabrycznie nowego asortymentu w postaci sprzętu warsztatowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-121/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KPP Wieliczka więcej
ZP-160/2013 45000000-7 Remont pomieszczeń służbowych w budynku administracyjnym oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach garażowo-warsztatowych KPP w Oświęcimiu więcej
ZP-120/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KPP Kraków więcej
ZP-119/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KMP Kraków więcej
ZP-132/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KMP Tarnów więcej
ZP-133/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KPP Wadowice więcej
ZP-126/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KPP Wieliczka więcej
ZP-125/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KPP Kraków więcej
ZP-124/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KMP Kraków więcej
ZP-123/2013 85100000-0 usługi świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki służby zdrowia osobom zatrzymanym (osadzonym) przez Policję; KPP Wieliczka więcej

Strony