Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2017/GMT/20 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu uzbrojenia dla KWP w Krakowie. 2017-11-06 15:30 więcej
ZPU.149.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń poligraficznych w postaci plotera laserowego oraz powielacza cyfrowego w celu doposażenia Pracowni Poligrafii Wydziału GMT KWP w Krakowie 2017-11-06 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
19/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa i montaż mebli dla KPP w Wieliczce 2017-11-03 12:00 więcej
131.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót remontowych w budynku administracyjnym Komisariatu Policji Tarnów-Zachód 2017-11-03 15:00 więcej
2017/GMT/18 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu (wraz z montażem i uruchomieniem) do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 2017-11-03 15:30 więcej
ZPU.147.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu biurowego w postaci niszczarek dla jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-10-31 13:00 więcej
ZPU.146.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu biurowego w postaci kserokopiarek dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-10-31 12:00 więcej
130.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót budowlanych polegających na wykuciu otworów drzwiowych w ściankach działowych wraz z montażem drzwi, zamurowaniu istniejących otworów drzwiowych, malowaniu kilku pomieszczeń biurowych w Komendzie Powiatowej policji w Proszowicach przy ul. Wolności 2 2017-11-03 15:00 więcej
ZPU.148.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczenia socjalnego w stacji obsługi transportu KWP przy ul. Konarskiego 43 w Krakowie 2017-10-31 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2017/GMT/16 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa namiotów oględzinowych dla KWP w Krakowie. 2017-10-31 15:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-198/2013 45453000-7 Remont pomieszczeń służbowych w budynku administracyjnym KPP w Myślenicach więcej
ZP-222/2013 03320000-8 Dostawa 5 psów służbowych dla potrzeb KMP w Krakowie więcej
ZP-220/2013 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Policji woj. małopolskiego. więcej
ZP-197/2013 45233250-6 KP Brzeszcze – remont nawierzchni placu wewnętrznego więcej
ZP-194/2013 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Trzebini przy ulicy Krakowskiej więcej
ZP-192/2013 03320000-8 Dostawa 3 psów służbowych dla potrzeb KMP w Krakowie i Nowym Sączu oraz KPP w Brzesku więcej
ZP-195/2013 45000000-7 KPP Chrzanów - wymiana UPS-a 60 kVA więcej
ZP-171/2013 30213200-7 Dostawa tabletów w ramach projektu „Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji" więcej
ZP-190/2013 45000000-7 Komisariat Policji II Kraków, ul. Lubicz 21 - remont pomieszczeń więcej
ZP-196/2013 48000000-8 Dostawa i instalacja systemu wydruku w ramach projektu „Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji". więcej

Strony