Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-199/2016 Usługa naprawy i montażu dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 2016-11-17 12:00 więcej
ZPU-198/2016 Dostawa radiotelefonów standardu TETRA i radiotelefonów standardu DMR 2016-11-15 12:00 więcej
ZPU-196/2016 dostawa asortymentu informatyki - zaktualizowano w dniu 09.11.2016 2016-11-16 12:00 więcej
ZPU-197/2016 Wymiana bram garażowych i wykonanie posadzki z płytek w jednym pomieszczeniu w budynku KWP przy ul. Radzikowskiego 125 w Krakowie 2016-11-17 11:00 więcej
ZPU-195/2016 Usługa naprawy i kalibracji przyrządów pomiarowych 2016-11-14 12:00 więcej
ZPU-194/2016 Dostawa sprzętu audio- wizualnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2016-11-14 12:00 więcej
ZPU-192/2016 Naprawa serwerów 2016-11-09 12:00 więcej
ZPU-191/2016 Zakup stacjonarnego telefonu GSM dla KPP w Krakowie 2016-11-10 12:00 więcej
ZPU-189 Dostęp urzadzeń Policji do publicznej sieci umożliwiającej zestawienie tunelu VPN 2016-11-28 12:00 więcej
ZPU-188/2016 Zestaw komputerowy 2016-11-09 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-100/2013 45450000-6, 45331110-0, 45333000-0 KP Szczucin-termomodernizacja, remont wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową więcej
ZP-156/2013 50118110-9 Świadczenie usług holowania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, na teren parkingu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie więcej
ZP-152/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu więcej
ZP-155/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (6 zadań) więcej
ZP-150/2013 90915000-4, 71630000-3 Wykonanie usług kominiarskich związanych z okresową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dla obiektów Policji garnizonu małopolskiego. więcej
ZP-149/2013 45000000-7 KP Wojnicz - remont. więcej
ZP-90/2013 45450000-6 KP Biecz - termomodernizacja więcej
ZP-148/2013 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ulicy Bolesława Prusa 3 więcej
ZP-144/2013 50410000-2 Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-105/2013 45000000-7 KP Ciężkowice - remont pomieszczeń. więcej

Strony