Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-78/2016 Zakup materiałów do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. 2016-06-06 15:00 więcej
ZPU-73/2016 Zakup przedmiotów odzieży ochronnej dla pracowników cywilnych 2016-05-27 15:00 więcej
ZPU-71/2016 Dostawa dwóch fabrycznie nowych quadów z homologacją kategorii L7e z przyczepami do ich transportu. 2016-05-20 14:00 więcej
ZPU-69/2016 Wykonanie prac budowlanych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 2. 2016-05-20 11:00 więcej
ZPU-68/2016 Dostawa dwóch fabrycznie nowych łodzi motorowych typu RIB z silnikami zaburtowymi oraz przyczepami do ich transportu 2016-05-20 14:00 więcej
ZPU-61/2016 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego. 2016-05-06 12:00 więcej
ZPU-64/2016 Dostawa dwóch przełączników sieciowych firmy Cisco 2016-05-06 14:00 więcej
ZPU-62/2016 Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie dwóch cyfrowych radiolinii 2016-05-06 14:00 więcej
ZPU-60/2016 Dostawa materiałów dla KWP w Krakowie 2016-04-29 12:00 więcej
ZPU-37/2016 Dostawa środków farmaceutycznych 2016-04-28 15:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony