Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-109/2016 Wykonanie całorocznej specjalistycznej konserwacji wymiennikowni ciepła w obiektach KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Wadowicach, KPP w Oświęcimiu 2016-07-31 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU-102/2016 Dostawa sprzętu multimedialnego dla SPAP w Krakowie 2016-07-05 09:00 więcej
ZPU-104/2016 Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem policjantów na trasie: Dworzec Główny PKP w Krakowie przy ul. Pawiej – Kraków „Krakowskie Błonia” oraz udostępnienie 5 autobusów, które będą pełniły funkcję mobilnej szatni. 2016-07-07 14:00 więcej
ZPU-103/2016 Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem policjantów na trasie: Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie – Dworzec Główny PKP w Rzeszowie. 2016-07-07 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU-100/2016 Zakup przedmiotów umundurowania i wyposażenia specjalnego dla policjantów WRD woj. małopolskiego 2016-06-30 15:30 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU-98/2016 Dostawa wyposażenia stanowiska dowodzenia WRD 2016-06-30 12:00 więcej
ZPU-96/2016 Zakup materiałów i sprzętu dla grup oględzinowych i zespolu ATK KWP w Krakowie. 2016-06-30 15:00 więcej
ZPU-94/2016 Dostawa akcesoriów informatycznych dla WłiI KWP w Krakowie 2016-06-28 12:00 więcej
ZPU-97/2016 Dostawa oprogramowania i sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2016-06-24 13:30 więcej
ZPU-99/2016 Dostawa sprzętu fotograficznego dla KWP w Krakowie 2016-06-27 15:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-94/2013 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (5 zadań) więcej
ZP-99/2013 50118110-9 Świadczenie usług holowania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych na teren parkingu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. więcej
ZP-78/2013 45000000-7 KPP Bochnia - remont kompleksowy więcej
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony