Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-150/2014 Dostawa laptopów i monitorów 2014-12-18 13:00 więcej
ZPU-148/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb PRACOWNI CHEMII Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2014-12-16 12:00 więcej
ZPU-147/2014 Dostawa sprzętu i materiałów techniki biurowej 2014-12-15 12:00 więcej
ZPU-146/2014 Dostawa aparatów fotograficznych oraz kamer cyfrowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2014-12-12 15:00 więcej
ZPU-145/2014 Dostawa systemu UFED firmy Cellebrite – wersja UFED 4PC Logical 2014-12-12 12:00 więcej
ZPU-144/2014 dostawę materiałów techniki kryminalistycznej dla jednostek Policji woj. małopolskiego 2014-12-10 10:00 więcej
ZPU-143/2014 Dostawa radiotelefonów wraz z zestawem do programowania 2014-12-11 13:00 więcej
ZPU-142/2014 Dostawa 15 zestawów telekomunikacyjnych IP (komunikatorów), Nr sprawy: ZPU-142/2014 2014-12-09 11:00 więcej
ZPU-141/2014 Dostawa materiałów informatyki 2014-12-08 15:00 więcej
ZPU-140/2014 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o DMC do 3,5 tony - jednego pojazdu z pośród trzech niżej wymienionych: 2014-12-05 12:00 więcej

Strony