Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.147.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu biurowego w postaci niszczarek dla jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-10-31 13:00 więcej
ZPU.146.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu biurowego w postaci kserokopiarek dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-10-31 12:00 więcej
130.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót budowlanych polegających na wykuciu otworów drzwiowych w ściankach działowych wraz z montażem drzwi, zamurowaniu istniejących otworów drzwiowych, malowaniu kilku pomieszczeń biurowych w Komendzie Powiatowej policji w Proszowicach przy ul. Wolności 2 2017-11-03 15:00 więcej
ZPU.148.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczenia socjalnego w stacji obsługi transportu KWP przy ul. Konarskiego 43 w Krakowie 2017-10-31 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2017/GMT/16 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa namiotów oględzinowych dla KWP w Krakowie. 2017-10-31 15:00 więcej
ZPU.144.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzynek- komór bezpieczeństwa na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-10-31 11:00 więcej
128.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana opraw oświetleniowych w Komisariatach Policji w Krzeszowicach, Skale i Słomnikach na oprawy LED. Po wymianie opraw, natężenie oświetlenia powinno wynosić 500 lx na płaszczyznach roboczych, tj. na blatach biurek w pomieszczeniach biurowych i 300 lx na powierzchni kserokopiarek. 2017-11-03 12:00 więcej
127.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana opraw oświetleniowych w Komisariatach Policji w Świątnikach Górnych, Skawinie, Zabierzowie na oprawy LED. Po wymianie opraw, natężenie oświetlenia powinno wynosić 500 Ix na płaszczyznach roboczych tj. na blatach biurek w pomieszczeniach biurowych i 300 lx na powierzchni kserokopiarek. 2017-11-03 12:00 więcej
126.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i wymiana zużytych zaworów zamontowanych w kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przy ul. 11-ego Listopada 56 2017-10-27 12:00 więcej
122.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie zakupu i dostawy przyrządów pomiarowych marki SONEL do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 (miernik rezystancji uziemienia, miernik wielofunkcyjny z sondą luksomierza) 2017-10-27 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.6.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.5.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.2.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2, 50400000-9 Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2017 r więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-89/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn. „KPP Limanowa – remont II etap przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Limanowej, Nr sprawy: ZP-75/2016”. więcej
ZP-103/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Usługi naprawy, kalibracji, wzorcowania lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-118/2016 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48000000-8, 48220000-6, 72253200-5 Aktualizacja licencji na serwisy bezpieczeństwa do urządzeń zapewniających zintegrowany system zabezpieczeń wraz z instruktażem oraz usługą wsparcia technicznego i gwarancji na posiadane urządzenia w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego więcej
ZP.4.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Obsługa prawna jednostek Policji woj. małopolskiego UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP-102/2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50112100-4 Usługi kompleksowych napraw blacharskich i lakierniczych pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie więcej
ZP-116/2016 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego segmentu „D” oraz samochodu osobowego typu furgon więcej
Wprowadzono zmiany

Strony