Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
40/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu informatycznego 2017-12-08 12:00 więcej
174.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Łokietka do siedziby OPP w Krakowie ul. Łokietka 2015 2017-12-11 12:00 więcej
156.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz pomiarów oświetlenia w budynku Komisariatu Policji w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 108. 2017-12-08 12:00 więcej
172.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-07 09:00 więcej
173.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup wózków gospodarczych 2017-12-08 12:00 więcej
39/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie spawania światłowodu ZKS-XOTKtsd 144J w studniach kanalizacji MPWiK w ciągu ulicy Meissnera w Krakowie. 2017-12-08 13:00 więcej
38/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa agregatu prądotwórczego w KPP Myślenice 2017-12-07 12:00 więcej
171.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa tarcicy dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-07 12:00 więcej
170.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa lamp oświetleniowych rastrowych z modułem awaryjnym i baterią na potrzeby KPP w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A 2017-12-07 12:00 więcej
168.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa 5 sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami dla potrzeb KWP w Krakowie. 2017-12-07 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.67.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Renault, Volkswagen więcej
ZP.69.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów wchodzących w skład kadry dowódczej NPP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.47.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50730000-1 Świadczenie usług serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Policji województwa małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.68.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2, 09211600-7, 09211610-0, 09211650-2, 24961000-8, 24951100-6 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.64.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.66.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Autobusy i pojazdy terenowe, Fiat osobowy, Opel, Peugeot, Skoda więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.65.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu więcej
ZP.61.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium więcej
ZP.57.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 44100000-1, 44210000-5, 44200000-2, 98394000-1, 14622000-7, 44221100-6 Remont kulochwytu w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany

Strony