Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
216.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Czyszczenie i malowanie elewacji budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, zlokalizowanego przy ul. Szczepanowskiej 53 2018-08-21 12:00 więcej
39.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa regenerowanej pompy ADBLUE do autobusu AUTOSAN LIDER 1012 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-08-07 12:00 więcej
38.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do utrzymania czystości pojazdów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-08-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
28.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usługi mycia nadwozi pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej 2018-08-17 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/97 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla pracowni poligrafii Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/97 2018-08-08 15:00 więcej
212.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Konserwacja i naprawa Systemu P-poż. w obiektach Policji w Nowym Sączu, Starym Sączu, Grybowie, Krynicy, Gorlicach 2018-08-06 12:00 więcej
2018/GMT/96 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/96 2018-08-07 12:00 więcej
214.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp KMP w Tarnowie ul. Jastruna - dostosowanie pomieszczenia do zabudowy zakupionej linii diagnostycznej 2018-08-20 12:00 więcej
213.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż uszkodzonego klimatyzatora MITSUBISHI, montaż klimatyzatora typu Split o mocy 7 kW w serwerowni na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Narutowicza 6 2018-08-06 12:00 więcej
2018/GMT/94 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa materiałów profilaktycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/94 2018-08-06 15:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.42.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia letniego i wielosezonowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.34.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64210000-1 Świadczenie usług dostępu głosowego do telefonicznej sieci publicznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.46.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50313000-2, 50310000-1, 30121430-6 Kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania drukarek więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.47.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.47.2018 KWP w Krakowie, CBŚP, BSWP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.41.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady policjantów woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.19.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 24300000-7, 33696000-5 Dostawa wzorców do analiz chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.39.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.37.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 32420000-3, 32428000-9, 31154000-0, 32581100-0, 39717200-3, 34970000-7 Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja infrastruktury okablowania, zasilania i klimatyzacji w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” więcej
ZP.40.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej
ZP.16.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce więcej
Wprowadzono zmiany

Strony