Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2018/GMT/31 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usługi żywienia zbiorowego dla funkcjonariuszy KPP Oświęcim. 2018-04-05 09:00 więcej
Wprowadzono zmiany
30/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów patroli rowerowych garnizonu małopolskiego. 2018-04-05 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
90.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń służbowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 2018-04-11 12:00 więcej
14/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż anteny na maszcie zlokalizowanym w miejscowości Szymbark 2018-04-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
88.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa materiałów malarskich dla potrzeb jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z siedzibą przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie 2018-04-05 12:00 więcej
87.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup oraz dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z siedzibą przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie 2018-04-05 12:00 więcej
78.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż starej szafy Ariedale DF41XD. Utylizacja czynnika R-22 w ilości 10kg. W miejsce po starej szafie należy zamontować dwie szafy LIEBERT HIROSS 6GUA0001V14PO. Należy wykonać podłączenie do instalacji wodnej i elektrycznej oraz zapewnić odprowadzenie skroplin. Instalację freonową należy wypełnić czynnikiem R-407C w ilości 21kg dla obu szaf. Z szafami współpracują skraplacze HTS produkcji czeskiej kod Emersona 814642. 2018-04-03 10:00 więcej
2018/GMT/29 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa tonerów do kserokopiarek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/29 2018-04-03 15:00 więcej
2018/GMT/28 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usługi żywienia zbiorowego dla Policji 2018-03-29 09:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/22 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA KWP W KRAKOWIE 2018-04-05 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.78.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30233140-4 Rozbudowa systemu pamięci masowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.88.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39130000-2, 39141300-5, 39121100-7, 39121200-8 Dostawa mebli biurowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej
ZP.79.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39141300-5, 39132000-6, 39131000-9, 44421000-7 Dostawa mebli metalowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. więcej
ZP.76.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.87.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Usługa wynajmu Sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, zakwaterowaniem oraz usługą cateringową więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.86.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.82.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.85.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.81.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego więcej
ZP.119.2016 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09320000-8 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu KPP Olkusz. więcej

Strony