Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
207.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż uszkodzonego klimatyzatora LG, montaż klimatyzatora typu Split o mocy 5kW w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 2018-08-03 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/92 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: dostawa materiałów w postaci tablic, znaków, piktogramów i innych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/92 2018-08-02 12:00 więcej
208.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż używanego klimatyzatora Toshiba typu Split o mocy 5kW na budynku Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 22/24 w Krakowie 2018-08-03 12:00 więcej
211.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie projektu monitoringu dla Komisariatu Policji II w Krakowie przy ul. Lubicz 21 2018-08-13 12:00 więcej
210.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji frontowej budynku Komisariatu Policji I w Krakowie ul. Pędzichów 5 wraz z uzgodnionym programem konserwatorskim oraz z decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane 2018-08-03 11:00 więcej
209.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie projektu zmiany funkcji pomieszczenia garażowego na pomieszczenie biurowe (m.in. uzyskanie WZ) wraz ze zgłoszeniem oraz wykonanie projektu rozbiórki śmietnika i kojca dla psa wraz z pozwoleniem na rozbiórkę w Komisariacie Policji w Skale ul. Langiewicza 6 2018-08-14 12:00 więcej
ZPU.9.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Turnus sanatoryjny o profilu antystresowym 2018-08-06 12:00 więcej
37.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, szkolenia okresowego kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy posiadających prawo jazdy kat. D oraz szkolenia na konserwatora UDT podnośników warsztatowych samochodowych (dźwigników kolumnowych) 2018-08-17 12:00 więcej
27.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi oraz wyposażenia warsztatowego dla KWP w Krakowie. 2018-08-02 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
35.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług mycia nadwozi pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem 2018-08-14 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.15.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach. więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.14.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.13.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.13.2018 KPP w Limanowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.31.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.30.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Miechowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.11.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.11.2018 KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie, CBŚP, BSWP więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.9.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48760000-3 Usługa użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemu poczty MS Exchange więcej
ZP.5.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej

Strony