Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
2017/GMT/47 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie usług przeciwpożarowych polegających na : - przeglądzie okresowym sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, agregaty itp.) - legalizacji butli, - czynnościach regeneracyjnych gaśnic i agregatów, pomp (konserwacja, naprawa, wymiana lub uzupełnienie środka gaśniczego), - wykonywaniu prób wydajności hydrantów i suchych pionów - wykonywaniu prób ciśnieniowych węży hydrantowych, nr sprawy: 2017/GMT/47 2017-12-07 12:00 więcej
37/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Telefonów 2017-12-07 12:00 więcej
34/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Laptopów 2017-12-08 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
167.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykończenie ścian i posadzki w pomieszczeniu kancelarii w budynku A przy ul. Łokietka 205 2017-12-07 12:00 więcej
154.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa własnym transportem opału o parametrach potwierdzonych atestem o jakości: węgiel Eko-groszek, wartość opałowa nie mniejsza niż 26MJ/kg: zawartość siarki nie większa niż 0,60 %, zawartość popiołu nie większa niż 5-8 % : w ilości 25,0 ton- dla potrzeb jednostek policji województwa małopolskiego. 2017-12-08 12:00 więcej
2017/GMT/46 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Lornetek dla KWP w Krakowie 2017-12-05 15:30 więcej
33/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa tabletów oraz telefonów 2017-12-06 12:00 więcej
36/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa laptopów 2017-12-06 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
164.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż przemienników częstotliwości (falowników) wraz z automatycznym sterowaniem do centrali wentylacyjnej obsługującej układ wentylacyjny oraz regulację rozdziału powietrza na poszczególne piętra i pomieszczenia w budynku KPP w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 56 2017-12-08 12:00 więcej
35/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup oraz usługa użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemów funkcjonujących w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 2017-12-06 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.62.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.60.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.37.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.58.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.56.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85100000-0 Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.33.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, siłowni telekomunikacyjnych, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów sieci OST 112 więcej
ZP.39.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.53.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa 20 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym więcej
ZP.54.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa 6 szt. ambulansów pirotechnicznych więcej
ZP.13.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6, 45442100-8 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony