Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
226.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup soli drogowej oraz chlorku wapnia wraz z dostawą na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-10-19 10:00 więcej
2018/GMT/142 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa latarek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/142 2018-10-17 15:00 więcej
2018/GMT/141 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa sprzętu audio - wizualnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/141 2018-10-19 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/140 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa niszczarek dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/140 2018-10-19 12:00 więcej
267.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Bieżące prace remontowe w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach przy ul. Wolności 2 2018-10-19 15:00 więcej
264.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana drzwi wejściowych na drzwi stalowe antywłamaniowe kl. RC3 z kontrolą dostępu w budynku KWP w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 125 2018-10-18 15:00 więcej
263.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż i montaż klimatyzatora na budynku Komisariatu Policji w Bobowej przy ul. Okrężnej 9 2018-10-17 12:00 więcej
138/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa. 2018-10-17 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/137 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu szkoleniowo - sportowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - SPRZĘT NA SIŁOWNIE 2018-10-17 09:00 więcej
Wprowadzono zmiany
262.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie i montaż poręczy schodowej w II Komisariacie Policji w Krakowie przy ul. Lubicz 21 2018-10-17 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
Zp.69.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.66.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.48.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Jordanowie przy ul. Rynek 10 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.7.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.63.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30231300-0 Dostawa monitorów do systemów CCTV więcej
ZP.49.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1, 30125120-8, 22000000-0, 22610000-9 Dostawa tonerów do kserokopiarek będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.36.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33199000-1, 35113400-3, 33190000-8 Dostawa środków ochrony indywidualnej dla policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.20.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5, 38437000-7 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.23.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33951000-1 Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie Słownik CPV: 339510001, 339000009, 249500008, 380000005, 30190000, 446191003, 374428008, 444242000, 301992301 więcej

Strony