Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.51.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności telefonicznej 2017-04-28 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.52.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa środków do mycia pojazdów służbowych KWP w Krakowie 2017-04-27 12:00 więcej
ZPU.49.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp usługa legalizacji i napełnienia:  Ręcznych Miotaczy Pieprzu o pojemności 1000 ml,  Plecakowych Miotaczy Pieprzu 2017-04-26 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.48.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin podłogowych na VII p. bud. A KWP ul. Mogilska 109 2017-04-24 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa opon do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-04-19 13:00 więcej
ZPU.34.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów techniki policyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pakietów kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej). 2017-04-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.45.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie prac budowlanych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 2, nr sprawy: ZPU.45.2017 2017-04-14 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.44.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2017 r., Nr sprawy: ZPU.44.2017 2017-04-10 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.43.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa: 1. Latarek SureFire M300 Mini Scout Light 4 szt. (produkt oryginalny) 2. Wyłączników żelowych do latarek SureFire ST07 4 szt. (produkt oryginalny) 3. Kolimatorów EoTech EXPS-2 4 szt. (produkt oryginalny) 4. Ochronników słuchu aktywne (czarne) 20 szt. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-04-21 15:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.32.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa sprzętu techniki policyjnej w postaci walizek kryminalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-12 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-78/2013 45000000-7 KPP Bochnia - remont kompleksowy więcej
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony