Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.17.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usługi mycia nadwozi pojazdów służbowych oraz udostępnienia stanowiska do sprzątania wnętrza tych pojazdów – dla KPP w Zakopanem 2017-03-01 12:00 więcej
ZPU.16.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu fotograficznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-28 15:00 więcej
ZPU.15.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa baterii, akumulatorów i ładowarek. 2017-02-27 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.14.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wa wykonanie okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych marki Kia będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-23 12:00 więcej
ZPU.13.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych oraz dostawczych marki Opel będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-23 12:00 więcej
ZPU.12.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych oraz dostawczych marki Volkswagen będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-23 12:00 więcej
ZPU.11.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych oraz dostawczych marki Ford będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-23 12:00 więcej
ZPU.9.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi mycia nadwozi pojazdów służbowych 2017-02-17 12:00 więcej
ZPU.8.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług polegających na naprawie, kalibracji, wzorcowaniu i legalizacji urządzeń kontrolno- pomiarowych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-15 12:00 więcej
ZPU.7.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi kompleksowych regeneracji turbosprężarek ze stałą i zmienną geometrią, w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-02-16 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony