Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
299.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczeń w Komisariacie Policji w Skale, ul. Langiewicza 6 2018-11-14 14:00 więcej
65/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa bramek głosowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
64/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa telefonów i przystawek IP dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-11-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
291.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż uszkodzonego klimatyzatora montaż klimatyzatora typu Split o ciągłej mocy chłodniczej 10 kW w serwerowni na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Limanowej przy ul. Żwirki i Wigury 7 2018-11-13 12:00 więcej
289.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Demontaż uszkodzonego klimatyzatora montaż klimatyzatora typu Split o ciągłej mocy chłodniczej 10 kW w serwerowni na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przy ul. Jana Pawła II 32 2018-11-13 12:00 więcej
297.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont sześciu pomieszczeń na parterze w budynku KP Muszyna, ul. Zielona 1A 2018-11-09 12:00 więcej
295.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa i wymiana części w kotle gazowym w Komisariacie Policji w Bukownie 2018-11-12 09:00 więcej
294.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa i wymiana części w kotłach gazowych w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 2018-11-12 09:00 więcej
57/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa urządzeń UPS 2018-11-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/172 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA I MONTAŻ SZAF METALOWYCH NA BROŃ KRÓTKĄ DLA KPP OŚWIĘCIM 2018-11-14 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.66.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.48.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Jordanowie przy ul. Rynek 10 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.7.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.63.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30231300-0 Dostawa monitorów do systemów CCTV więcej
ZP.49.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30125000-1, 30125120-8, 22000000-0, 22610000-9 Dostawa tonerów do kserokopiarek będących na wyposażeniu komórek i jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.36.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33199000-1, 35113400-3, 33190000-8 Dostawa środków ochrony indywidualnej dla policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.20.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33696000-5, 38437000-7 Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.23.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33951000-1 Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie Słownik CPV: 339510001, 339000009, 249500008, 380000005, 30190000, 446191003, 374428008, 444242000, 301992301 więcej
ZP.22.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09135000-4 Dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kaset testowych do detekcji narkotyków więcej

Strony