Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
43/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup 80 sztuk taśm LTO5 RW oraz 10 sztuk taśm czyszczących LTO5 2017-12-27 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
182.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego oraz głównych wyłączników pożarowych prądu w budynku Komisariatu Policji w Czchowie przy ul. Rynek 2 oraz pomiarów instalacji odgromowej w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku 2017-12-11 12:00 więcej
181.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie filtrów do central wentylacyjnych - zestawienie w załączniku nr 1 2017-12-11 12:00 więcej
ZPU.169.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa maskotek "Inspektor Wawelek" z plecakiem z logo Policji. 2017-12-11 15:00 więcej
180.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa papy asfaltowej ICOPAL Top PYE PV250 S5,2 www Szybki profil SBS dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-11 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
179.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, w budynku administracyjnym przy ul. Szczepanowskiej 53 2017-12-08 15:00 więcej
175.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup i dostawa wykładziny PCV oraz listew do wykładzin na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-12-08 10:00 więcej
2017/GMT/48 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp dostawa sprzętu fotograficznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2017/GMT/48 2017-12-07 12:00 więcej
42/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Przegląd i konserwacja UPS Delta Power serii GreenForce o mocy 10kVA wraz z wymianą 80 szt. akumulatorów (firmy CSB typu UPS 12360 7 F2 12V 7,5Ah) 2017-12-08 12:00 więcej
20.AT.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie SKP dla KWP w Krakowie 2017-12-08 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.33.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, siłowni telekomunikacyjnych, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów sieci OST 112 więcej
ZP.39.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.53.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa 20 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym więcej
ZP.54.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa 6 szt. ambulansów pirotechnicznych więcej
ZP.13.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6, 45442100-8 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.49.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – KIA, Hyundai więcej
ZP.48.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Fiat Ducato, Doblo więcej
ZP.41.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.45.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 90511000-2, 90512000-9, 90513200-8, 34928480-6 Odbieranie i wywóz nieczystości stałych segregowanych oraz niesegregowanych wraz z dzierżawą kontenerów (zadania 1-33); Dzierżawa kontenerów (zadania 34-36); więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.34.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4 Dostawa umundurowania dla Policjantów garnizonu małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany

Strony