Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-190/2013 Dostawa sprzętu szkoleniowo-sportowego i kulturalno-oświatowego 2013-12-12 12:00 więcej
ZPU-191/2013 Dostawa druków ścisłego zarachowania 2013-12-11 12:00 więcej
ZPU-189/2013 Dostawa odkurzaczy profesjonalnych 2013-12-13 12:00 więcej
ZPU-188/2013 03320000-8 Dostawa psów służbowych dla potrzeb KWP w Krakowie 2013-12-16 12:00 więcej
ZPU-187/2013 Dostawa tonerów 2013-12-12 12:00 więcej
ZPU-186/2013 Dzierżawa torów światłowodowych na terenie miasta Krakowa 2013-12-16 14:00 więcej
ZPU-185/2013 Dostawa dmuchaw do liści i oraz kosiarki 2013-12-11 14:00 więcej
ZPU-184/2013 Dostawa sprzętu informatycznego 2013-12-10 12:00 więcej
ZPU-183/2013 Przeprowadzenie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań profilaktycznych osób wykonujących prace podwodne oraz badań profilaktycznych na stanowisku policjanta (do pracy na lądzie) 2013-12-13 14:00 więcej
ZPU-182/2013 Dostawa materiałów dla Wydziału Łączności i Informatyki 2013-12-10 12:00 więcej

Strony