Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-195/2016 Usługa naprawy i kalibracji przyrządów pomiarowych 2016-11-14 12:00 więcej
ZPU-194/2016 Dostawa sprzętu audio- wizualnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2016-11-14 12:00 więcej
ZPU-192/2016 Naprawa serwerów 2016-11-09 12:00 więcej
ZPU-191/2016 Zakup stacjonarnego telefonu GSM dla KPP w Krakowie 2016-11-10 12:00 więcej
ZPU-189 Dostęp urzadzeń Policji do publicznej sieci umożliwiającej zestawienie tunelu VPN 2016-11-28 12:00 więcej
ZPU-188/2016 Zestaw komputerowy 2016-11-09 12:00 więcej
ZPU-187/2016 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego 2016-11-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU-185/2016 Remont węzła sanitarnego ( damski / męski) na VI pietrze w budynku A KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. 2016-11-07 11:00 więcej
ZPU-184/2016 Wycinka 32 szt. drzew 2016-11-04 12:00 więcej
ZPU-183/2016 Remont kulochwytu w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. 2016-11-04 11:00 więcej

Strony