Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU-2/2014 Czyszczenie wentylacji w budynku C (IV p.) Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Mogilskiej 109 2014-01-15 15:00 więcej
ZPU-1/2014 Zestawienie tunelu VPN 2014-01-09 12:00 więcej
ZPU-203/2013 Usługi weterynaryjne w zakresie profilaktyki dla psów służbowych garnizonu małopolskiego policji oraz leczenie psów odbywających służbę na terenie Krakowa i Wieliczki 2014-01-02 12:00 więcej
ZPU-202/2013 Dostawa piły formatowej 2013-12-23 10:00 więcej
ZPU-201/2013 Dostawa sprzętu narciarskiego 2013-12-20 12:00 więcej
ZPU-200/2013 Microsoft Office 2013 - 14 licencji 2013-12-20 12:00 więcej
ZPU-199/2013 09200000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracowników KWP w Krakowie 2013-12-23 12:00 więcej
ZPU-198/2013 Dostawa sprzętu dla Wydziału Łączności i Informatyki - 12 zadań 2013-12-23 12:00 więcej
ZPU-197/2013 Dostawa sprzętu dla Wydziału Łączności i Informatyki (telefax laserowy, rejestrator mobilny) 2013-12-19 12:00 więcej
ZPU-196/2013 Odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych. 2013-12-20 12:00 więcej

Strony