Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.79.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39141300-5, 39132000-6, 39131000-9, 44421000-7 Dostawa mebli metalowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. 2017-12-07 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.88.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39130000-2, 39141300-5, 39121100-7, 39121200-8 Dostawa mebli biurowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 2017-12-06 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.72.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34322500-5 Dostawa klocków hamulcowych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego 2017-12-04 13:00 więcej
ZP.77.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby. 2017-11-30 12:00 więcej
ZP.98.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa pojazdu osobowego nieoznakowanego z segmentu D 2017-11-24 13:00 więcej
ZP.99.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników odprawy i szkolenia Głównych Księgowych jednostek Policji 2017-11-23 12:00 więcej
ZP.89.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 31700000-3 Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie Stacji Kontroli oraz Stacji Obsługi Pojazdów dla KWP w Krakowie 2017-11-20 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.92.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 38430000-8 Dostawa automatycznej stacji pipetującej dla LK KWP w Krakowie 2017-11-16 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.94.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów zajmujących się zagadnieniami obrony 2017-11-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.93.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 38430000-8 Dostawa zestawu GC-FTIR dla pracowni chemii LK KWP w Krakowie. 2017-11-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
155.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie naprawy bramy wjazdowej do Komisariatu Policji Zachód w Tarnowie przy ul. Indyka 2 poprzez wymianę siłowników 2017-11-29 12:00 więcej
29/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup licencji na oprogramowanie 2017-11-28 12:00 więcej
153.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Modernizacja instalacji gazów laboratoryjnych w Pracowni Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie u. Mogilska 109, 31-571 Kraków 2017-11-29 12:00 więcej
2017/GMT/42 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA SPRZĘTU SZKOLENIOWO SPORTOWEGO DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W KRAKOWIE 2017-11-27 12:00 więcej
2017/GMT/41 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu fotograficznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-11-27 12:00 więcej
2017/GMT/39 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa gazów specjalistycznych, azotu ciekłego i dzierżawa dewara do pracowni chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-11-27 12:00 więcej
2017/GMT/40 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa wagi Laboratoryjnej Analitycznej dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie 2017-11-24 12:00 więcej
152.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Montaż przemienników częstotliwości (falowników) wraz z automatycznym sterowaniem do centrali wentylacyjnej obsługującej układ wentylacyjny oraz regulację rozdziału powietrza na poszczególne piętra i pomieszczenia w budynku KPP w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 56 2017-11-28 12:00 więcej
27/AŁI/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa Tonerów do drukarek 2017-11-27 12:00 więcej
26/AŁI02017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup oraz usługa użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemów funkcjonujących w jednostkach Policji garnizonu małopolskiego na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 2017-11-30 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.32.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 72200000-7 Opieka autorską systemu IntraDok oraz usługa utrzymania i serwisu systemu. więcej
ZP.97.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów i pracowników Policji OPP w Krakowie więcej
ZP.91.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa pojazdu osobowego nieoznakowanego z segmentu D więcej
ZP.73.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30237000-9, 30237100-0 Dostawa podzespołów komputerowych oraz akcesoriów. więcej
ZP.90.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa 2 szt. samochodów typu furgon do przewozu min. 8 osób. więcej
ZP.78.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30233140-4 Rozbudowa systemu pamięci masowej więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.76.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34351100-3 Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.87.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Usługa wynajmu Sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, zakwaterowaniem oraz usługą cateringową więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.86.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.82.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej

Strony