Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.103.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych z napędem hybrydowym. 2018-08-23 13:00 więcej
ZP.108.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby 2018-08-23 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.105.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34114000-9 Dostawa ambulansów poczty specjalnej 2018-08-22 13:00 więcej
ZP.81.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71320000-7 Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania budowlanego pn. V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby. 2018-08-10 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.72.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34120000-4, 34223000-6, 34000000-7 Dostawa autobusu oraz przyczepy transportowej dla KWP w Krakowie 2018-08-07 13:00 więcej
ZP.86.2018 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35000000-4 Dostawa sprzętów specjalistycznych 2018-07-26 13:00 więcej
ZP.77.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 2018-07-26 12:00 więcej
ZP.107.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 KP Klucze - budowa obiektu 2018-07-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.93.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39131000-9, 39131100-0, 39132000-6, 44421000-7 Dostawa sprzętu metalowego w postaci szaf metalowych i regałów przesuwnych archiwizacyjnych 2018-07-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.57.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6, 50532000-3 Usługi naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów OST-112 2018-07-13 13:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
90/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa środków higieny osobistej 2018-07-26 10:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/89 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp DOSTAWA iPad Apple mini 4 Wi-fi Cell 128 GB Gwiezdna Szarość + karta sim+ SkyDemon roczny abonament 2018-07-26 10:00 więcej
36/AŁI/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Konserwacja masztów, pomiary uziemienia oraz inne prace związane z utrzymaniem masztów. 2018-08-02 12:00 więcej
2018/GMT/88 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ZAPYTANIE CENOWE pn.: zakup i dostawa urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 2018/GMT/88 2018-07-24 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
203.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa agregatu VRV firmy Daikin w KPP w Gorlicach 2018-07-24 12:00 więcej
196.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wydzielenie strefy p.poż. w budynku administracyjnym oraz remont ogrodzenia Komisariatu Policji w Dobczycach 2018-07-31 12:00 więcej
198.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa i montaż 2 szt. drzwi klasy EI60 2018-07-26 12:00 więcej
201.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup wykładziny PCV oraz listew do wykładzin wraz z dostawą na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2018-07-20 10:00 więcej
195.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp KMP w Tarnowie ul. Jastruna - dostosowanie pomieszczenia do zabudowy zakupionej linii diagnostycznej 2018-07-27 12:00 więcej
194.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zaprojektowanie i wykonanie wiaty garażowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz uzyskaniem przed przystąpieniem do użytkowania niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych, na działce ewid. nr 333, obr. 5 w Zakopanem, j. ewid. 12170111005, powiat tatrzański. 2018-07-24 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.79.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50410000-2 Wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. więcej
ZP.99.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.90.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium dla policjantów i pracowników Policji oraz organów celno-skarbowych więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.59.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5 Usługa telekomunikacyjne, w zakresie telefonii komórkowej, obejmujące świadczenie usług transmisji danych wraz z możliwością odbioru SMS za pomocą kart operacyjnych, usługi Multiinfo – SMS, oraz transmisje danych wraz z aktywacją głosową w sieci Plus. więcej
ZP.8.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 71520000-9 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.62.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Termomodernizacja budynków nr 11, 12 KWP oraz bud. nr 13 (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.91.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34110000-1, 34000000-7 Dostawa samochodu osobowego typu SUV więcej
ZP.21.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 33000000-0, 38000000-5 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie więcej
ZP.53.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 35811200-4, 18443320-5, 18223200-0, 18234000-8, 18323000-9, 18330000-1, 18423000-0, 18424000-7, 18114000-1, 18422000-3, 18212000-8, 18425000-4, 18400000-3, 35113440-5, 18810000-0 Dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD więcej
ZP.61.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45321000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331110-0 Termomodernizacja budynków stacji obsługi transportu KWP w Krakowie przy ul. Konarskiego 43 w Krakowie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi więcej
Wprowadzono zmiany

Strony