Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.65.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin podczas pobytu nad morzem 2017-06-01 11:00 więcej
ZPU.58.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa przedmiotów odzieży ochronnej dla pracowników Policji woj. małopolskiego 2017-06-01 15:00 więcej
ZPU.63.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. 2017-05-25 12:00 więcej
ZPU.62.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup sprzętu kwaterunkowego 2017-05-23 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.60.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Usługi regeneracji głowic silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym w samochodach osobowych oraz dostawczych będących własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 2017-05-15 12:00 więcej
ZPU.57.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu łączności 2017-05-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.55.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonywanie kompleksowych regeneracji sprężarek klimatyzacji (zwanych dalej sprężarkami) samochodów osobowych oraz dostawczych użytkowanych przez Policję woj. małopolskiego zleconych przez Zamawiającego. 2017-05-05 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.54.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Organizacja 3 dniowej wycieczki do Budapesztu dla pracowników Policji KWP w Krakowie oraz członków ich rodzin 2017-04-27 11:00 więcej
ZPU.53.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawę fabrycznie nowego asortymentu w postaci sprzętu warsztatowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZPU.50.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa sprzętu teleinformatyki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 2017-04-28 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP-112/2013 03320000-8 Dostawę psów służbowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego więcej
ZP-110/2013 30125110-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawę regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-86/2013 30125100-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP-91/2013 92000000-1 Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla funkcjonariuszy CBŚ i pracowników cywilnych KWP w Krakowie więcej
ZP-96/2013 30237000-9, 30232000-4 Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki więcej
ZP-97/2013 45442100-8, 45421131-1, 45315600-4 Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie więcej
ZP-72/2013 50112100-4, 98351100-9 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu (10 zadań) więcej

Strony