Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.40.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 2018-02-21 13:00 więcej
ZP.16.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.15.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach. 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.14.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.13.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85000000-9, 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.13.2018 KPP w Limanowej 2018-02-15 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.26.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Brzesku i uprawnionego pracownika cywilnego Komisariatu Policji w Czchowie 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.29.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Limanowej 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.17.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Bochni 2018-02-09 11:00 więcej
ZP.28.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Gorlicach 2018-02-08 11:00 więcej
ZP.32.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Suchej Beskidzkiej 2018-02-08 11:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
45.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie konserwacji systemu p.poż. i oddymiania obsługującego budynek administracyjny i strzelnicę Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przy ul. Jordana 7 w miesiącu lutym 2018 2018-02-20 12:00 więcej
18.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie demontażu Kasetonowego klimatyzatora znajdującego się w pomieszczeniu na IV piętrze, jednostka zewnętrzna dachu. Demontowane urządzenie pracowało na czynniku R-22. Dostawa i montaż nowego klimatyzatora - jednostka wewnętrzna kasetonowa o mocy 3,6 kW. Miejsce dostawy i montażu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 budynek C. 2018-02-16 12:00 więcej
10.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie konserwacji systemu p.poż. obsługującego kompleks budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w miesiącu lutym 2018 2018-02-14 12:00 więcej
16.AG.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana urządzeń kurtyny powietrznej dla wejścia głównego do budynku KPP w Chrzanowie przy ul. Jordana 7 2018-02-14 12:00 więcej
7.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług mycia nadwozi pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce 2018-02-14 12:00 więcej
12/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Realizacja zamówień odznak identyfikacji indywidualnej policjanta dla KWP w Krakowie. 2018-02-08 15:30 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/11 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp rolka termiczna 57 mm/15 m do terminali płatniczych 2018-02-09 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
5.AT.2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług mycia nadwozi oraz udostępniania stanowiska do sprzątania wnętrz pojazdów służbowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach 2018-02-07 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
2018/GMT/9 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Naprawa Robota Pirotechnicznego DIGITAL VANGUARD DLA KWP W KRAKOWIE 2018-02-09 15:00 więcej
2018/GMT/10 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa wraz z montażem żaluzji poziomych, pionowych oraz rolet dla jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Krakowie. 2018-02-07 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.31.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Olkuszu więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.30.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Miechowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.18.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.9.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 48760000-3 Usługa użytkowania w sposób ciągły dostępu do sygnatur wirusów w celu bieżącej i systematycznej ochrony systemu poczty MS Exchange więcej
ZP.5.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.3.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 39143110-0, 39143120-3 Dostawa łóżek koszarowych dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie więcej
ZP.2.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.10.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników odprawy i szkolenia policjantów woj. małopolskiego więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.1.2018 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komisariat Policji w Żabnie - adaptacja budynku przy ulicy Sieradzkiej 19 w Żabnie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.136.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komisariatu Policji w Andrychowie więcej
Wprowadzono zmiany

Strony