Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Ogłoszone
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZP.52.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30197630-1, 30197644-2 Dostawa materiałów papierniczych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019 2017-10-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.51.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 30199230-1, 30199500-5, 22851000-0, 30197600-2 Dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019 2017-10-25 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.66.2017 powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Autobusy i pojazdy terenowe, Fiat osobowy, Opel, Peugeot, Skoda 2017-10-09 13:00 więcej
ZP.67.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34300000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego – Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Renault, Volkswagen 2017-09-25 13:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.71.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia” 2017-09-19 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.47.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50730000-1 Świadczenie usług serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Policji województwa małopolskiego 2017-09-18 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.69.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia dla policjantów wchodzących w skład kadry dowódczej NPP 2017-09-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.64.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości 2017-09-07 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.61.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55100000-1, 55300000-3 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium 2017-08-11 12:00 więcej
ZP.42.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3 Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2017-06-12 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany

Strony

Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
ZPU.115.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług przeglądu technicznego i konserwacji sprzętu siłowni. 2017-10-02 11:00 więcej
67.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa, montaż i uruchomienie bramy wjazdowej na dziedziniec Komendy Powiatowej Policji w Bochni przy ul. Krakowskiej 39 2017-09-29 12:00 więcej
ZPU.116.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa kurtek uniwersalnych z podpinką dla policjantów garnizonu małopolskiego 2017-09-25 11:00 więcej
ZPU.114.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Dostawa i ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych Komendy Powiatowej Policji w Brzesku (w budynku administracyjnym przy ul. Szczepanowskiej 53 i w Rewirze Dzielnicowych przy ul. Mickiewicza 15 2017-09-22 11:00 więcej
ZPU.113.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Remont pomieszczeń służbowych budynku Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej 6 2017-09-25 11:00 więcej
71.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie dostawy i montażu kotła węglowego na ekogroszek, z podajnikiem, klasy 5, o mocy 25 kW, wraz z automatyką pogodową w Komisariacie Policji w Jordanowie, ul. Rynek 10, 32-240 Jordanów 2017-09-25 12:00 więcej
72.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wymiana optycznych czujek dymu szt. 13 współpracujących z centralą Polon 4100 znajdujących się w archiwum w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej 2017-09-28 12:00 więcej
11/GMT/2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego do prowadzenia ćwiczeń tresurowych psów służbowych. 2017-09-21 11:00 więcej
2017/GMT/12 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp pn. naprawa układu próżniowego i układu napędu stolika próbek elektronowego mikroskopu skaningowego Jeol JSM-5800 w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nr sprawy: 2017/GMT/12 2017-09-21 12:00 więcej
66.AG.2017 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Wykonanie montażu używanego klimatyzatora ACSON A4LC25BR 5kW. Po sprawdzeniu klimatyzator należy zamontować na III piętrze budynku D Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Udostępniamy podnośnik koszowy na samochodzie star. 2017-09-22 12:00 więcej

Strony

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięte
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
ZP.68.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 09211100-2, 09211600-7, 09211610-0, 09211650-2, 24961000-8, 24951100-6 Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego więcej
ZP.65.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7, 45261200-6 Remont dachu w jednostce pomocniczej I Komisariatu Policji w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.55.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu więcej
ZP.57.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 44100000-1, 44210000-5, 44200000-2, 98394000-1, 14622000-7, 44221100-6 Remont kulochwytu w strzelnicy KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.62.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp Świadczenie usług zakwaterowania dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.60.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa więcej
ZP.37.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45000000-7 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – budowa nowej siedziby więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.58.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 45331210-1, 45332000-3, 45331100-7, 45310000-3, 45000000-7, 45400000-1 Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń strzelnicy, instalacji gazowej w budynku KPP Gorlice przy ulicy 11-go Listopada 56 w Gorlicach więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.56.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 85100000-0 Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych u Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie więcej
Wprowadzono zmiany
ZP.33.2017 powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 i poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp 50532300-6 Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, siłowni telekomunikacyjnych, agregatów prądotwórczych w tym systemów zasilania węzłów sieci OST 112 więcej

Strony