st. asp.

st. asp. Łukasz Gawron (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Niestosowanie się przez kierujących pojazdami do znaku drogowego B-36 znajdującego się pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a budynkiem Szkoły Straży Pożarnej oraz łamanie warunków zatrzymania się na chodniku znajdującym się przed budynkiem Straży Pożarnej co ogranicza szerokość przejścia dla pieszych.

Polski

st. asp. Dawid Gądek (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przebywanie osób bezdomnych, spożywających alkohol oraz zaśmiecających w bloku nr. 16 na os. Teatralnym w Krakowie o różnych porach. Zachowanie to p;owoduje niszczenie mienia, zaśmiecanie poprzez wyrzucanie "niedopoałków" tytoniowych pozostawianie butelek oraz oddawanie moczu co powoduje zagrożenie i demoralizację młodzieży zamieszkujących w w/w bloku.

Polski

st. asp. Piotr Solarski (KP III)

Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie alkoholu w rejonie bloku przy ul. Meissnera 6 w Krakowie. Powyższa sytuacja występuje w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz nocnych.  Powodem takiego stanu jest gromadzenie się osób z marginesu społecznego, które spożywają alkohol, zaśmiecają, używając słów wulgarnych i zakłócają porządek publiczny.

Polski

st. asp. Sylwia Orzechowska-Poseł (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Gromadzenie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecających miejsce publiczne poprzez wyrzucanie opakowań po alkoholu w rejonie budynków przy ul. Litewskiej 9 i Wrocławskiej 26 w Krakowie.

Polski

st. asp. Robert Ibek (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: os. Słoneczne 14-15 spożywanie napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w postaci wyrzucania niedopałków papierosów lub pozostawiania  pustych puszek/butelek po piwie, dewastacje urządzeń  na terenie ogródka jordanowskiego.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - st. asp.