st. asp.

st. asp. Tomasz Sławiński (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: grupowanie się osób bezdomnych w rejonie bloku nr 1 przy os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, w godzinach nocnych. Osoby te wykorzystują zaplecza lokali użytkowych jako noclegownię oraz gromadzą różnego rodzaju śmieci przez co zanieczyszczają teren.

Polski

st. asp. Robert Galos (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: grupowanie się młodych osób na klatce schodowej bloku nr 48 os. 2 Pułku Lotniczego, w godzinach nocnych, dewastacja mienia poprzez nanoszenie graffiti na ściany klatki schodowej. 

Polski

st. asp. Rafał Śpiewak (KP VII)

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: gromadzenie się młodzieży w przełączce przy bloku 58 na os. Bohaterów Września, która spożywa alkohol i zaśmieca teren, co jest uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Powyższe zjawisko występuje w godzinach wieczorowo-nocnych.

Polski

st. asp. Piotr Stobiecki (KP V)

Komisariat Policji V w Krakowie ul. Zamoyskiego 20/22

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Bogucianka 3 w Krakowie, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk a szczególności osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych (spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecania miejsc publicznych).

Polski

st. asp. Marcin Wieczorek (KP V)

Komisariat Policji V w Krakowie ul. Zamoyskiego 20/22

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: niewłaściwe oznakowanie posesji, brak numerów porządkowych lub oznaczenia wprowadzające w błąd oraz tzw. zamykanie się osiedli w aspekcie utrudnień dla służb porządkowych i ratowniczych przy ul. Cegielniana bloki nr. 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Polski

st. asp. Marcin Kwiecień (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie napojów alkoholowych na placu zabaw przy bloku nr 15 na os. Hutniczym obok Gimnazjum nr 45, w godzinach wieczorno – nocnych. Zachowanie to powoduje niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu przez „niedopałki" papierosów oraz potłuczone butelki po alkoholu, co jest zagrożeniem dla dzieci korzystających z palcu zabaw. 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - st. asp.