st. asp.

st. asp. Adam JĘDRZEJOWSKI

REJON 1 – miasto Myślenice. Dzielnicowy w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi jak również niestosowania się do przepisów wykroczeń z art. 51 KW w rejonie Myślenickiego Rynku i ulic przyległych. Współpracuje z innymi służbami np. myślenicką strażą miejską.

Polski

st. asp. Tomasz Gibała (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przebywanie osób w rejonie przyległym wiaduktu kolejowego/ przejście  pod nim/ w rejonie ul.Złocieniowej w Krakowie ,które notorycznie tam spożywają alkohol.

Polski

st. asp. Robert Galos (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Grupowanie się osób, które spożywają alkohol oraz zanieczyszczają miejsce publiczne w rejonie parkingu przy os. 2PL 50, w godzinach popołudniowych oraz nocnych.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - st. asp.