st. asp.

st. asp. Adam JĘDRZEJOWSKI

REJON 1 – miasto Myślenice. Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi jak również niestosowania się do przepisów wykroczeń z art. 51 KW w rejonie Myślenickiego Rynku i ulic przyległych (m.in. placu Kilińskiego). Współpracuje z innymi służbami np. myślenicką strażą miejską.

Polski

st. asp. Sylwia Orzechowska-Poseł (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Gromadzenie się n/n osób w tym bezdomnych spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecających miejsce publiczne w rejonie budynku nr 88 przy ul. Racławickiej w Krakowie.

Polski

st. asp. Robert Ibek (KP VIII)

Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiegi i Struga (na wysokości bloków 9 i 11 os. Słoneczne).

Polski

Strony

Subscribe to RSS - st. asp.