Kierownictwo

 • ant
  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku...
  więcej
 • ant
  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył również Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego komisariatu Policji, poprzez funkcje kierownicze...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice,...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent politologii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  W szeregi Policji wstąpił w 1990 roku, pełniąc przez siedem lat służbę w Komisariacie Policji w Chełmcu. Od 1997 do 1998 roku pracował w wydziale do walki z przestępczością zorganizowaną Komendy...
  więcej

Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku