AKTUALNOŚCI

Egzaminy na kartę rowerową oraz zajęcia edukacyjne z zasad ruchu drogowego w krakowskich szkołach

Data publikacji 11.06.2021

Jednym z zadań krakowskiej drogówki są działania profilaktyczne prowadzone w formie zajęć lub warsztatów skierowane do dzieci i młodzieży, a także nadzór i przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową. W tym tygodniu spotkania profilaktyczne oraz egzaminy odbyły się w trzech krakowskich szkołach podstawowych.

7 czerwca br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej nr 25 na os. Podwawelskim, a 10 czerwca byli w Szkole Podstawowej nr 135 przy ul. Mirtowej, aby wśród uczniów chcących zdobyć kartę rowerową, przeprowadzić egzamin z podstawowych zasad ruchu drogowego oraz techniki jazdy na jednośladzie.

Podczas części teoretycznej egzaminu  dzieci musiały wykazać się znajomością znaków drogowych oraz przepisów obowiązujących w czasie poruszania się po drogach  i zdać test wiedzy w tym zakresie. Część praktyczna obejmowała natomiast sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, na przygotowanym torze przeszkód. Policjanci pogratulowali tym, którzy pomyślnie zaliczyli egzamin i otrzymali swoje pierwsze „prawo jazdy”.

8 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 14 na os. Sportowym, mundurowi w ramach akcji pod nazwą „Dla każdego jest miejsce na drodze”, poprowadzili zajęcia dla uczniów, w trakcie których omawiana była tematyka związana z prawidłowym zachowaniem się na drogach i przestrzeganiem obowiązujących przepisów np. w czasie jazdy na rowerze, czy przechodzenia przez jezdnię. Jednocześnie policjanci zwracali uwagę, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien nie tylko stosować się do przepisów, ale też wykazać się uprzejmością wobec innych, bo zarówno dla pieszego, rowerzysty, jak i kierowcy jest miejsce na drodze.

Mundurowi przypomnieli też uczniom, że w czasie nadchodzących wakacji powinni zachować ostrożność i unikać ryzykownych zachowań zarówno na drogach jak i w innych miejscach podczas letniego wypoczynku.

  • dziewczynka pokonuje tor przeszkód na rowerze w obecności policjantki ruchu drogowego
  • Policjantka prowadzi dla dzieci zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Policjantka obserwująca osobę na rowerze w trakcie przejazdu między pachołkami
Powrót na górę strony