AKTUALNOŚCI

„Bezpieczne Wakacje 2020”. Służby w Małopolsce gotowe do działań.

Data publikacji 25.06.2020

Chociaż w tym roku niespodziewane okoliczności sprawiły, że rok szkolny wyglądał inaczej, już jutro dzieci i młodzież rozpoczną wakacje. Letni wypoczynek to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone temu tematowi.

Podczas posiedzenia wojewódzkich służb, inspekcji i straży omówiono najważniejsze aspekty przygotowań do intensywnych działań podczas okresu letniego.

- Jak co roku przygotowania do wakacji rozpoczęły się wcześniej. Dzisiejsze spotkanie jest jedynie podsumowaniem tego, co dotychczas już zostało opracowane i zrealizowane. Dziękuję wszystkim służbom, które zapewniły o swojej gotowości do wzmożonych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa wypoczywających. Pozostajemy w stanie epidemii, konieczna jest zatem pełna mobilizacja. Szczególnie po roku szkolnym 2019/2020 wszystkie dzieci, młodzież, jak i rodzice liczą na chwilę beztroski i radości. Dołóżmy wszelkich starań, aby ten wypoczynek był spokojny i bezpieczny – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Mając w pamięci ubiegłoroczne tragiczne wydarzenia na górskich szlakach, apeluję także o stosowanie się do przepisów, rozwagę i pokorę wobec warunków atmosferycznych – dodał wojewoda.

Szerokie spektrum działań Policji

Małopolska Policja realizować będzie szereg działań w ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE 2020”. W zakresie służby prewencyjnej policjanci będą nadzorować zorganizowane miejscami wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Wspólnie z innymi służbami skontrolują obozy harcerskie, zrealizują także szkolenia dla komendantów obozów. Będą również sprawdzać miejsca sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych, aby ograniczyć sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. O potencjalnych zagrożeniach będą rozmawiać z młodzieżą podczas spotkań, działań edukacyjno-profilaktycznych w miejscach wypoczynku.

W atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach nasilone będą służby patrolowe i operacyjne. W szczególności kontrolowane będą tzw. „dzikie” kąpieliska. W sumie 22 jednostki pływające rozmieszczone będą na 10 akwenach: Dobczyckim, Rożnowskim, Czorsztyńskim, Kryspinów, Przylasek Rusiecki, Bagry, Brzegi, Klimkówka, Balaton, Chechło oraz rzece Wiśle. Wspólne służby i działania profilaktyczne obejmą też parki narodowe.

W zakresie służby ruchu drogowego Policja poprowadzi działania nadzorczo – kontrolne zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, przede wszystkim prowadzących do miejscowości wypoczynkowych. Działania te nasilone będą nasilone podczas wymiany turnusów wypoczynkowych (weekendy). W szczególności kontrolowane będą: prędkość, trzeźwość kierujących. W przypadku tworzenia się zatorów drogowych policjanci zajmą się upłynnianiem ruchu.

Na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego wyznaczone zostały stałe punkty kontroli autobusów – wykazy miejsc dostępne są na stronach internetowych jednostek Policji. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, ale i małopolskiej Policji zamieszczona będzie – aktualizowana każdego dnia – „Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – wakacje 2020”, niejako na przestrogę. Miejmy nadzieję, że nie pojawią się na niej czarne punkty.

Państwowa Straż Pożarna: zabezpieczenie, kontrole, działania operacyjne

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wakacji, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do Komend Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło dotychczas 197 wniosków o wydanie opinii. Strażacy skontrolowali 137 obiektów, wydali 126 opinii pozytywnych, 11 opinii pozytywnych z uwagami oraz 1 opinię negatywną.

Strażacy przeprowadzać będą również kontrole podczas turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Małopolska Straż Pożarna prowadzi również nadzór nad „Elektroniczną bazą wypoczynku MEN” w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

Wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze dokonały przeglądu oraz kontroli sprzętu, który może być wykorzystany do prowadzenia działań związanych z usuwaniem anomalii pogodowych. Strażacy są również przygotowani do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarami lasów oraz działań powodziowych. W pełnej gotowości są także strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Małopolska”. Podkreślić należy, że wszyscy strażacy są przygotowani do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

PSP wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozami harcerskimi. W trakcie inspekcji będzie sprawdzana w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności. Podczas takich inspekcji będą poddane ocenie warunki panujące w miejscu obozowiska, tj. stan drzewostanu, linie wysokiego napięcia oraz cieki wodne, które mogą stwarzać zagrożenie w niekorzystnych warunkach pogodowych.

„Bezpieczny autokar”

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

W ramach tych działań inspektorzy będą także wręczali podróżnym gadżety poprawiające bezpieczeństwo, tj. kamizelki odblaskowe, breloki, czapeczki itp. Natomiast w trakcie kontroli inspektorzy będą sprawdzać czas pracy i trzeźwość kierowcy, stan techniczny i wyposażenie pojazdu, liczbę pasażerów.

Inspektorzy przypominają także, że w ramach akcji „Bezpieczny autokar” każdy zainteresowany może zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli pojazdu przed wyjazdem.

Zapowiada się ciepłe lato

Jak przewiduje IMGW-PIB w Krakowie, w najbliższych miesiącach – od lipca do sierpnia – dla całego obszaru województwa małopolskiego przewidywane są wysokie wartości temperatur (powyżej normy wieloletniej).

 

Sumy opadów

Większa szansa opadów powyżej normy przewidywana jest w lipcu, w którym pojawią się również dłuższe okresy opadowe. Możliwy jest istotny udział opadów ciągłych, wielkoskalowych. Jednocześnie utrzyma się duże prawdopodobieństwo burz z ulewami, charakterystycznymi dla okresu letniego.

Prognozy dla sierpnia są bardzo rozbieżne. Najbardziej możliwe jest wystąpienie opadów w normie bądź niewiele powyżej normy. Sumy opadów powyżej normy spodziewane są głównie w obszarach górskich i podgórskich.

Sytuacja hydrogoliczna

W związku z prognozowaną sytuacją termiczno-opadową, przewidywane są wahania i wzrosty, będące wynikiem coraz częściej notowanych intensywnych opadów burzowych – zwłaszcza w zlewniach górskich, na mniejszych ciekach i na obszarach silnie zurbanizowanych.

Należy mieć na uwadze fakt, że pomimo znaczących sum opadów, okres letni charakteryzuje się także najwyższymi temperaturami (które w tym roku będą w normie lub powyżej) i bardzo dużym zapotrzebowaniem roślin na wodę. Opady burzowe mogą wystarczyć jedynie na chwilowe uzupełnienie deficytu wody w płytkiej strefie korzeniowej. Z tego powodu straty wilgoci są znaczne i odnowienie zasobów wodnych może być utrudnione.

Również w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu lokalnego obniżania się zwierciadła wód podziemnych niektóre płytkie ujęcia wód (najczęściej przydomowe) mogą wysychać.

Wypoczynek w nowej rzeczywistości

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, ale przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

Od kilku tygodni na stronach internetowych MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowane są szczegółowe wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku.

 

Tekst i zdjęcia -  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  • Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
  • Zebrani goście podczas spotkania w sali
Powrót na górę strony