Niewybuch wykopany podczas prac ziemnych w Starym Sączu - AKTUALNOŚCI - Policja Małopolska

AKTUALNOŚCI

Niewybuch wykopany podczas prac ziemnych w Starym Sączu

Skorodowany pocisk o długości około 30 centymetrów pochodzi najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Pracownik firmy budowlanej, który wykonywał 23 listopada br. prace ziemne przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu wykopał jeden niewybuch. W pierwszej kolejności niewybuch sprawdzili policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej Policji, a do czasu przybycia patrolu saperskiego z Krakowa zabezpieczali go policjanci ze Starego Sącza. Na miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa. Patrol sprawdził niewypał i zabezpieczył go w pojeździe pirotechnicznym, a następnie zabrał pocisk do detonacji.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu! Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

Powrót na górę strony