AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie po raz kolejny uzyskał certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”.

Data publikacji 19.01.2021

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa już w początkowym etapie jego realizacji na terenie Małopolski i w marcu 2008 roku otrzymał od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie po raz pierwszy certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Aktualnie certyfikat dla tej uczelni został kolejny raz przedłużony. Przedłużenie certyfikatu może nastąpić co cztery lata, a obecne, jest uhonorowaniem kolejnych lat działań prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w ramach projektu ZPB.

Zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził w ubiegłym tygodniu audyt kontrolny projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sprawdzeniu poddano inicjatywy i działania w ramach realizacji projektu na terenie uczelni w latach 2021 – 2025.  Audyt wypadł pozytywnie i zadecydowano o przedłużeniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu ważności certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” .
Główną ideą projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwa osobistego kadry naukowej oraz społeczności studenckiej.
Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ścisłej współpracy z krakowską Policją i innymi partnerami przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie niezakłóconej pracy naukowo dydaktycznej uczelni, integracja wspólnoty studenckiej, budowanie zewnętrznego wizerunku uczelni oraz służb mundurowych oraz  polepszenie stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Powrót na górę strony