Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - AKTUALNOŚCI - Policja Małopolska

AKTUALNOŚCI

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Kobieta trzyma na ręku dziecko. Z lewej strony widoczny biały napis w czerwonym kole: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22-28.02.2021. Z prawej strony logo Funduszu Sprawiedliwości: biała głowa orła w koronie na czerwonym tle i czarny napis: Fundusz Sprawiedliwości.

 

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, w celu uzyskania wsparcia  i pomocy przez cały rok mogą kontaktować się z instytucjami, które udzielają wsparcia i pomocy finansowej w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać: pomoc prawną; wsparcie psychologiczne; wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego; pomoc materialną; pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową; pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi;
Fundusz Sprawiedliwości przekazuje dotacje Ośrodkom Pomocy Społecznej, które udzielają wsparcia pokrzywdzonym, ich bliskim, świadkom w zakresie:
• organizacji pomocy prawnej
• wsparcia psychologicznego
• zapewnienia wsparcia tłumacza i tłumacza języka migowego
• wsparcia materialnego
• pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
• pomaga sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi
W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości, można skontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mailinfo@numersos.pl lub też bezpośrednio z wybranych ośrodkiem.
Szczegóły dotyczące uzyskania pomocy można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/

Harmonogram dyżurów policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie:

  • 22.02.2021 w godz. 9.00-16.00 tel. 47 83-52-644

  • 23.02.2021 w godz. 9.00-16.00 tel. 47 83-52-661

  • 24.02.2021 w godz. 9.00-16.00 tel. 47 83-52-631

  • 25.02.2021 w godz. 9.00-16.00 tel. 47 83-52-472; 784490199

  • 26.02.2021 w godz. 13.00-20.00 tel. 47 83-52-665; 603397638

  • 27.02.2021 w godz. 9.00-15.00 tel. 789310656

  • 28.02.2021 w godz. 9.00-14.00 tel. 784490199

Powrót na górę strony