Aktualności

Powiat krakowski. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca

27 września br. na terenie lotniska w Pobiedniku Wielkim policjanci z powiatu krakowskiego oraz Sekcji Lotnictwa Policji, z udziałem strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzili ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Scenariusz ćwiczeń był bardzo realistyczny. W trakcie lotu statek powietrzny typu Cessna z niewyjaśnionych przyczyn zderza się z szybowcem, na pokładzie którego oprócz instruktora znajduje się również uczeń. W wyniku zdarzenia z szybowca wyskakuje uczeń, jednak zbyt szybko otwiera spadochron i uderza głową w odrzuconą kabinkę. W wyniku tego traci przytomność i bezwładnie opada na ziemię. Instruktorowi szybowca nie udaje się ewakuować — spada na ziemię poza rejon lotniska. Natomiast pilot Cessny traci sterowność nad samolotem i awaryjnie ląduje w rejonie lotniska, w okolicy stacji paliw gdzie zaczyna płonąć. Informację o zdarzeniu otrzymują służby ratunkowe, które podejmują działania.

W ćwiczeniach, z uwagi na charakter zdarzenia wiodącą rolę pełniła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z kolei zadaniem przybyłych na miejsce policjantów było przede wszystkim udrożnienie dróg dojazdowych do lotniska celem umożliwienia dojazdu służbom ratowniczym, zabezpieczenie terenu prowadzonych działań dla celów dochodzeniowo-śledczych oraz działania poszukiwawcze.  W działaniach tych uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Komisariatu Policji w Słomnikach przy wsparciu załogi policyjnego śmigłowca z Sekcji Lotnictwa Policji KWP w Krakowie.

Ćwiczenie to miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.
To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.
Wszystko odbyło się według założonego planu. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w szkoleniu.

Powrót na górę strony