Aktualności

ROAD SAFETY DAYS 2020 w Małopolsce

W piątek 18 września br. małopolska Policja uczestniczyła w akcji pod nazwą ROAD SAFETY DAYS. Działania te realizowane były w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności we wszystkich krajach europejskich. Koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

ROAD SAFETY DAYS – Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych to 24 godzinna akcja prowadzona przez Policję ruchu drogowego państw członkowskich ROADPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Małopolska Policja ruchu drogowego 18 września br. szczególnie zaangażowała się w działania na rzecz bezpieczeństwa. Podjęte zostały różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktyczne m.in. spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach, podczas których omawiano zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Na krakowskich przejazdach kolejowych w ścisłej współpracy ze Strażą Ochrony Kolei zorganizowano przedsięwzięcie „Bezpieczny przejazd kolejowy”, gdzie przypominano kierującym zasady bezpiecznego przejazdu przez przejazdy kolejowe.

W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wraz z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie MOTO PARK Kraków, przeprowadzili pierwszą edycję projektu „Akademia dobrych kierowców”. Akcja dedykowana była kierowcom posiadającym prawo jazdy nie dłużej niż 1 rok. Uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną z przepisów ruchu drogowego oraz praktyczną z doskonalenia techniki jazdy samochodem.

W ramach akcji ROAD SAFETY DAYS podjęto współpracę z lokalnymi mediami, a za pośrednictwem stron internetowych oraz mediów społecznościowych propagowano jej założenia.

Ponadto prowadzone były działania kontrolno - nadzorcze. Na drogi województwa małopolskiego skierowana została maksymalna ilość policjantów, którzy reagowali na wykroczenia i przestępstwa drogowe. Podczas działań kontrolnych główna uwaga zwracana była na to czy kierujący poruszają się z odpowiednią prędkością – dostosowaną do obowiązujących przepisów oraz warunków drogowych. Kierujący w ramach tzw. „Kaskadowego Pomiaru Prędkości” na krótkim odcinku drogi parokrotnie byli poddawani kontroli prędkości.

W dniu realizacji działań na małopolskich drogach doszło do 9 wypadków, w których odnotowano 1 ofiarę śmiertelną, a 8 osób zostało rannych.

Powrót na górę strony