Aktualności

Porady dotyczące bezpieczeństwa na drogach podczas „Wszystkich Świętych”

Data publikacji 27.10.2022

W związku z dniem „Wszystkich Świętych” od 28 października do 2 listopada br. na małopolskich drogach nastąpi wzmożony ruch pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy. Zmienna jesienna pogoda dodatkowo wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych.

Przypominamy, że osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy, dlatego też powinny w pierwszej kolejności korzystać ze środków komunikacji miejskiej. Na trasy będą skierowane dodatkowe linie. 
Należy również pamiętać, że ulice znajdujące się bezpośrednio przy cmentarzach będą wyłączone z ruchu, a dla pojazdów zostaną utworzone parkingi. 

Informacje na temat zmiany organizacji ruchu w rejonach cmentarzy link poniżej: Wszystkich Świętych – informacje praktyczne - Magiczny Kraków

Podczas działań,  gdy całymi rodzinami będziemy wyruszać na groby bliskich, nad bezpieczeństwem na drogach będą czuwać małopolscy policjanci ruchu drogowego. Każdego dnia do służby będzie skierowanych około 400 funkcjonariuszy w białych czapkach natomiast 1 listopada ponad 500. Będą oni przede wszystkim zwracać uwagę na bezpieczeństwo pieszych, których liczba w tym okresie w rejonie cmentarzy jest zdecydowanie większa niż zwykle. Ponadto na głównych ciągach komunikacyjnych, będą przede wszystkim udzielać wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, lecz wobec lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa policjanci będą podejmować zdecydowane interwencje. Zwracana będzie uwaga na wykroczenia w dużej mierze zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia oraz z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto będziemy eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących.
W razie konieczności na najruchliwszych drogach, szczególnie na skrzyżowaniach przy drogach wlotowych i wylotowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy policjanci będą utrzymywać płynność ruchu pojazdów przystępując do ręcznej regulacji ruchem. 
Kierowcy samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton muszą pamiętać, iż w okresie „Wszystkich Świętych” obowiązują zakazy poruszania się takich pojazdów po drogach, w następujących dniach:

 •     31 października w godz. 18.00 - 22.00;
 •     1 listopada w godzinach 8.00 - 22.00.

Porady dla kierowców:

 • sprawdź, czy wszystkie wymagane przepisami dokumenty są aktualne,
 • sprawdź, czy twój samochód jest sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony,
 • sprawdź, czy leki, które zażywasz, pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem.
 • zachowaj szczególną ostrożność w rejonach cmentarzy! Pamiętaj, że nastąpią zmiany w organizacji ruchu:
 • stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze,
 • samochód parkuj na wyznaczonym parkingu, nie staraj się podjechać pod bramę cmentarza,
 • korzystaj z komunikacji miejskiej,
 • nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie,
 • zwracaj baczną uwagę na pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy,
 • przestrzegaj obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Porady dla pieszych

Chcesz być widoczny i bezpieczny na drodze – obowiązkowo używaj odblasków. Posiadając jakikolwiek element odblaskowy, po zmroku jesteś widoczny dla kierującego z odległości przynajmniej 150 metrów. Gdy nie posiadasz odblasku, kierowca zobaczy Cię dopiero w odległości około 30 metrów. Stosuj zasady bezpiecznego poruszania się po drodze:

 • jeśli idziesz po poboczu lub po jezdni jesteś zobowiązany iść lewą stroną,
 • nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • nie wchodź na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, ograniczającej widoczność drogi.

Zachowaj szczególną ostrożność w rejonach cmentarzy! Stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze.

Powrót na górę strony