Aktualności

Wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

14 grudnia br., na terenie Małopolski prowadzone były wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem ich było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań, małopolskich policjantów ruchu drogowego ujawnili 1046 wykroczeń.

Najwięcej z nich, tj. 591 wykroczeń dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych.
Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 447. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 8 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów. 
Przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o przestrzeganiu przepisów drogowych. Okres jesienno – zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla pieszych. Od początku roku na małopolskich drogach zginęło 28 pieszych, tj. o 21 mniej niż  w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Przypominamy! Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdami podczas trudnych warunków atmosferycznych muszą pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i poruszaniu się z prędkością bezpieczną, która niejednokrotnie jest niższa niż wskazują znaki i przepisy. 
 

Powrót na górę strony